NHO Service og Handel

Innhold

Kurs i SIA-metodikk

 • 14. sep 2017til 20. okt 2017
 • Næringslivets Hus Middelthunsgt. 27, Oslo
 • kr. 8.900,- (inkl. lunsj)
 • Påmeldingsfrist 23.august

Første samling: 14.-15.sept •Andre samling: 19.-20.okt

#205

#120

SIA har sitt utspring i det tidligere Utvei-teamets modell for kartlegging hos Nav Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse (tidligere Nav SYA) og er videreutviklet av bransjeforeningen Arbeid & Inkludering. Verktøyet er velutprøvd og har vist seg å gi grundig og effektiv avklaring, samt et godt grunnlag for videre utvikling.

SIA kombinerer en strukturert tilnærming til avklaringsprosessen, med målbare teoretiske og praktiske oppgaver. Dette gir grunnlag for en bred, rask og grundig vurdering av ferdighetsnivå. Etterprøvbarhet, objektivitet, gyldighet, pålitelighet og overførbarhet ivaretas på en slik måte at konklusjoner og anbefalinger blir holdbare og tydelige. I tillegg til å gi et grunnlag for vurdering av dagens situasjon, er SIA et godt verktøy for å følge opp måloppnåelsen i lærings- og utviklingsprosesser.

Bedrifter som ønsker å profesjonalisere sitt avklaringstilbud, styrke oppfølgingen av deltakernes lærings- og utviklingsprosess og møte Navs behov for raske, grundige og veldokumenterte prosesser, inviteres til å være med på kurs. Siden 2012 har et 50-talls attføringsbedrifter tatt i bruk verktøyet.

Kurset omfatter:​

 • Innføring i SIAs bakgrunn hos NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
 • Informasjon om dynamikken i utviklingsarbeidet og SIAs plass i bransjen, sett ut fra      Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering
 • Innlæring av SIA-struktur, SIA-oppgaver og perspektiver i datainnsamling
 • Bruk av SIA-resultater i analyse og vurdering
 • Trening og øvelser på bruk av struktur, oppgaver og analyse i reelle case
 • Varsomhet og etikk i vurderingsarbeidet
 • Erfaringsutvekslinger med bedrifter fra hele landet

I tillegg gis det innspill og ideer til:​

 • Bruk av SIA i ulike tiltak
 • Utvikling av egne SIA-oppgaver fra bedriftens produksjon og administrasjon
 • Bruk av SIA i sluttrapporter
 • Forankring og implementering i egen bedrift
 • Organisering og gjennomføring av SIA-oppgaver i egen bedrift
 • Presentasjon av verktøyet for NAV

Deltakere i kurset får kurskompedium og tilgang til Sharepoint portal med alt SIA-materiell, samt kursbevis.

- Målet med denne satsingen er å gi alle brukere et attraktivt tilbud, opprettholde bedrifters status som foretrukket tiltaksleverandør og gi Nav svar som er bedre enn de forventer, sier Paal Haavorsen, fagsjef i bransjeforeninge Arbeid & Inkludering.

Bedrifter som har deltatt på kurs opplever at de har fått:

 • Kompetanse til å effektivisere og strukturere kartleggingsprosessene
 • Et godt supplement til dagens verktøy for å uttvikle bredden i egen Avklaring
 • Utviklet evnen til å benytte egen produksjon i kartleggingsøyemed bedre
 • Økt kvalitet på sluttrapportene til NAV med tydeligere, etterprøvbare og bedre dokumenterte konklusjoner

Rammene for samlingene er som følger:

 • Første samling: 14. sept. kl. 09:00 - 15. sept. kl. 15:30
 • Andre samling: 19. okt. kl. 09:00 - 20. okt. kl. 15:30
 • Egeninnsats med prøving av metodikk og oppgaver mellom samlingene
 • Anbefales deltakelse av 2 erfarne veiledere fra hver bedrift

​Kursansvarlige er Merethe Horgen, Enter Kompetanse AS​                         ​

Deltakeravgift for begge samlingene (4 dager) + individuell oppfølging er: kr 8.900 per deltaker (inkl. kurskompendium)

Påmeldingsfrist: 23. august

NB! Påmeldingen er bindende! Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart kan hele eller deler av kursavgiften bli belastet!

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!