NHO Service og Handel

Innhold

Med traumer i bagasjen - 2-dagers kurs

  • 17. okt 2017til 18. okt 2017
  • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
  • 4.500
  • Påmeldingsfrist 2. okt

Med traumer i bagasjen - 2-dagers kurs

#205

#120

Både ungdom og voksne kan slite med ettervirkninger etter slike erfaringer i form av høy stressbarhet, konsentrasjons- og søvnproblem, lav selvfølelse og ulike former for unngåelsesatferd. I forbindelse med arbeidsinkludering kan nye relasjoner, krav og forventninger lett trigge følelser av avmakt og reaksjoner som er uforståelige for personen selv, for jobbveileder og arbeidsgivere.

Med kurset «På vei til jobb med traumer i bagasjen» er målet ny kunnskap for å trygge deltaker, lette veileders arbeid og styrke arbeidsinkluderingsprosessen. Sissel Bru Reksten og Marta Thorsheim fletter sammen den siste forskningen om traumereaksjoner med arbeidsinkludering. Dette presenteres på en enkel måte og gir deg praktisk kunnskap og verktøy.

Våre kursdeltakere sier: «Kunnskap om traumer er nyttig og hensiktsmessig i mitt arbeidsfelt.» «Kurset ga tydelige og praktiske råd knyttet til veilederjobben – og det ga ny kunnskap om feltet.» «Veldig interessant tema som kommer til nytte i store deler av jobben vår, så vel som på det personlige plan.» «Et høyt faglig nivå på innhold – og at vi alle sammen kunne bidra aktivt.»

Kursholder Sissel Bru Reksten har Bachelor i Sosialt Arbeid, Cand. Mag. i Organisasjon og Ledelse og Mastergrad i Endringsledelse. Hun er utdannet psykoterapeut fra Institutt for Traumearbeid i Oslo, og har deltatt i «International Advanced Training,» hos Professor Franz Ruppert. Hun har jobbet som saksbehandler i barnevernet, som organisasjonskonsulent, som jobbveileder, fagleder og avdelingsleder i attføringsbedriften Allservice i Stavanger og som psykoterapeut. Hun er i dag kursholder, psykoterapeut og veileder innen feltet arbeid, traumer og helse.

Kurset innbefatter foredrag av Psykoterapeut med spesialisering innen traumer, Marta Thorsheim, fra Institutt fra Traumearbeid i Oslo. Hun har Mastergrad i Endringsledelse, MBA i internasjonal ledelse og mange års erfaring som leder innen norsk og internasjonalt næringsliv. Hun er forfatter og medforfatter av flere norske og internasjonale fagbøker om traumefeltet.