NHO Service og Handel

Innhold

Kurs i Motiverende Intervju (MI)

  • 23. jan 2018til 25. jan 2018
  • Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo
  • 5.600,-
  • Påmeldingsfrist 5. januar

På dette kurset lærer du å arbeide i dybden på en systematisk måte med sentrale temaer som personlige egenskaper, mestringserfaringer og verdier

 Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring!  Motiverende intervju er langt på veg et svar på denne utfordringen.

Hva er MI?

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, rådgiverstyrt samtalestil som har til hensikt å påvirke atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, fremming av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser. MI som samtaleteknikk er en samtalemetode som bygger motivasjon og øker sannsynligheten for forandring i atferd, som er relevant for enkeltpersoners situasjon, livsstil og helse.

Kurset vil gi deltagerne:
• Grunnleggende kunnskap om de mest sentrale områdene innen Motiverende intervju, slik som holdninger, kommunikasjonsferdigheter, reflekterende lytting, endringsprosess/endringsfaser, ambivalens, motivasjon, motivasjonsbyggende samtaleteknikk, beslutning om endring, motstand, typer og kommunikasjon.
• Gode ferdigheter i praktisk bruk av samtale- og veiledningsteknikk basert på teoriene i studiet og rettet mot fungering i arbeidslivet.
• En metode og dertil hørende kommunikasjonsferdigheter som formidler nøyaktig empati, og som brukes målretta for å øke motivasjonen hos klienten.

Kursleder er Stian Midtgard, Utdannet psykolog ved Universitet i Bergen 2003. Har de siste årene arbeidet som arbeidspsykolog i en Arbeid- og inkluderingsbedrift, med fokus på psykisk helse og arbeid. Har erfaring fra individualterapi, gruppeterapi og kurs for risikogrupper. Midtgård har også erfaring fra å utvikle og holde kurs for organsisajoner, bedrifter, fagpersoner og ansatte. Spesialområdet er MI - Motiverende Intervju - også kalt endringsfokusert rådgivning. MI er en samtaletenknikk som skaper motivasjon til endring.

Kurset i MI passer for både ansatte og ledere.

Dag 1: 10.00 – 16.30  Dag 2: 09.00 – 16.00  Dag 3: 09.00 – 15.00

Medlemspris: kr 5.600,- pr. deltaker (inkl. lunsj).  Kursprisen gjelder for medlemmer i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering eller ASVL. For andre er prisen 25% høyere. Bindende påmelding. NB! Ved avbud mindre enn to døgn i forveien, betales full deltakeravgift. Ved avbud 2 uker før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!