NHO Service og Handel

Innhold

NHOs HMS dag 2018: Risikoforståelse

  • 15. feb 2018Kl. 08:30–15:20
  • Næringslivets Hus
  • Medlem kr 3000, ikke medlem kr 5000

Å forebygge innebærer å redusere risiko. For å kunne gjøre det, må man ha en "riktig" forståelse av hva risikoen er.

#205

HMS

Vi setter derfor fokus på risikoforståelse som grunnlag for forebyggende HMS-arbeid, og vil presentere forskning, fakta, praktiske eksempler fra bedrifter, og gode verktøy som bedriften kan ta med og benytte i eget arbeid:

Vi avliver noen av de mytene som eksisterer om forebygging og arbeidsmiljø, og vi lanserer helt nye verktøy for NHO-medlemmer.

Tema:
Arbeidslivskriminalitet:

•Betydning for arbeidsmiljø, næringsliv og samfunn

•Berører alle bransjer, en trussel mot det seriøse arbeidslivet

•Hva kan man gjøre for å forebygge arbeidslivskriminalitet?

Myter og fakta om HMS og arbeidsmiljø:

•Trening i arbeidstiden bidrar til et redusert sykefravær?

•Godt HMS-arbeid koster penger og lønner seg ikke?

•Ny arbeidsmiljølov fører til "en brutalisering av arbeidslivet"?

•Det er lave jobbkrav i Norge?

•Støy er den største årsak til hørselstap?

 Hvordan bygge gode holdninger og risikoforståelse blant unge arbeidstakere

•Unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker

•Forebyggende arbeid: Bedriftseksempler

•Spill- og annen avhengighet: utgjør det en risiko for bedriften?

Sykefravær

•Digital sykmelding og digital dialog

•Ja, det er mulig å få ned fraværet: bedriftseksempel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!