NHO Service og Handel

Innhold

Hvordan opplever brukerne tilbudet de får i omsorg og rehabilitering?

NHO Service og Handel inviterer til brukerdialog-konferanse 11. juni.

rehabilitering

Foto: Godthaab Helse og Rehabilitering

Vi løfter frem brukernes stemme i debatten om velferdstjenester. Vi skal ha gode offentlige finansierte helse og velferdstjenester med lik tilgang uavhengig av den enkeltes økonomi. Skal vi sikre gode tjenester av høy kvalitet, må vi alle lytte mer til pasienter og pårørende.

Vi er alle brukere, pasienter og pårørende i ulike sammenhenger, og har viktige erfaringer å dele for å bedre kvaliteten på tjenestene. På programmet står informasjon om hvordan kvalitet måles i dag, hvordan brukerne opplever tjenestene fra ulike perspektiver, og hvordan pårørende kan være en ressurs i arbeidet for enda bedre helse og velferdstjenester gjennom at deres erfaringer blir tatt på alvor.

Organisasjoner som representerer brukere og pårørende, vil møte tjenestetilbydere i panel der vi snakker om hvordan ting kan gjøres bedre innen både omsorgstjenester, rehabilitering, somatikk og psykisk helse.

Vi inviterer til en konferanse der vi vil ha mye rom for dialog med deltakerne, der de som tilbyr tjenestene og de som bruker tjenestene får mulighet til å snakke godt sammen. 

Program

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!