NHO Service og Handel

Innhold

Innføringskurs i Motiverende Intervju (MI)

  • 24. sep 2019til 26. sep 2019
  • Nærigslivets Hus Oslo

Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring. Motiverende Intervju (MI) er langt på veg et svar på denne utfordringen.