NHO Service og Handel

Innhold

Innspillsmøte om offentlige anskaffelser

Vi inviterer til innspillsmøte om offentlige anskaffelser i NHO fredag 11. oktober kl 10:00 – 12:30.

Arnhild D. Gjønnes

Arnhild D. Gjønnes

NHOs bedriftsforum for offentlige anskaffelser og Team offentlige anskaffelser står bak seminaret.

Det blir servert en enkel lunsj.

Nærings- og fiskeridepartementet har i St. melding 22 om Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle anskaffelser, foreslått en rekke tiltak som får virkning for næringslivet. Mer her

Ett av tiltakene som vi skal innhente innspill til fra et samlet næringsliv i hele landet, er felles kjøreregler innenfor offentlige anskaffelser. NHOs regionkontorer er viktig brikker i dette arbeidet.

Tiltaket sier: I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

Det skal i løpet av høsten nedsettes en arbeidsgruppe bestående av innkjøpere og næringsliv som skal fasiliteres av Difi. Arbeidet starter sannsynligvis oktober/november og skal være ferdig i løpet av våren.

Det inviteres til et to timers Innspillsmøte om hvilke utfordringer næringslivet møter innenfor offentlige anskaffelser og hvilke kjøreregler man ønsker seg. Disse innspillene vil NHO ta med oss inn i det videre arbeidet.

Det er planlagt tilsvarende møter flere steder i landet.
Blant annet  av 
NHO Trøndelag 30. september kl 13:00.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!