NHO Service og Handel

Innhold

Oppsigelse under sykefravær

På dette kurset vil vi se nærmere på når en oppsigelse begrunnet i arbeidstakers sykefravær vil være gyldig. Det er i senere tid avsagt en rekke dommer som omhandler oppsigelse på grunn av arbeidstakers sykefravær.

Helle Olufsen

Kursholder advokat Helle Olufsen

Som arbeidsgiver vil du oppleve at ansatte er fraværende over en kortere eller lengre periode på grunn av sykdom. Hyppige eller langvarige sykefravær hos ansatte vil kunne skape problemer for arbeidsgiver.

På kurset vil vi se nærmere på hvilke momenter domstolene har lagt vekt på i sine avgjørelser.

Målet med kurset er å belyse hvilke fallgruver dere må være oppmerksomme på dersom dere vurderer å si opp en ansatt på grunn av hyppig eller langvarig sykefravær.

Temaer som vil belyst på kurset er blant annet:
• Verneperioden jf. aml. § 15-8
• Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
• Oppsigelse av arbeidstaker på grunn av hyppige sykefravær
• Oppsigelse av arbeidstaker på grunn av langvarige sykefravær
• Verdien av god sykefraværsoppfølging

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!