NHO Service og Handel

Innhold

Årsmøte og seminar, Drift og Service

  • 12. feb 2020Kl. 12:00–16:00
  • Næringslivets hus, Sinnataggen Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 5. februar

Drift og Service ønsker velkommen til årsmøte og seminar 12. februar.

Program

Program årsmøtet

Årsmøtet starter klokken 12.30

1. Registrering av fremmøtte og antall stemmer
- Kunngjøring til årsmøtet: Antall stemmer representert på Årsmøtet
2. Godkjenning av innkallingen
- Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen
3. Konstituering av bransjeforeningen Drift og service: Vedtekter
- Både bransjeforeningen Renhold og eiendomsservice og FDV har vedtatt på sine forrige årsmøter å slå sammen bransjeforeningene
- Forslag til vedtak: Vedtektene for Drift og service gjøres gjeldende fra i dag.
4. Presentasjon av bransjeforeningens virksomhet
- Presenteres i møtet
- Forslag til vedtak: Gjennomgangen tas til orientering
5. Godkjenning av årsregnskapet Drift og service
- Saksdokument: Årsregnskap 2019
- Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskapet
6. Valg av styremedlemmer (herunder styreleder) og valgkomité
- Saksdokument: Valgkomiteens forslag
- Forslag til vedtak: Årsmøtet velger representanter og leder i henhold til valgkomiteens forslag
7. Andre saker som etter vedtektene hører under årsmøtet
- Ingen innkomne saker

Program seminar

Seminaret starter klokken 13.30
Tema: Bærekraft: Miljø og klima. Integrasjon og inkludering. Seriøst næringsliv.
• Framtidas bærekraft i Drift og service bransjene: Hva, og hvordan?
-Presentasjon av nytt bransjenettverk.
Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør Drift og service
• Hvordan jobber norske bedrifter med bærekraft & hvorfor kan det være lønnsomt?
- Andreas Friis, Sustainability Hub
• Panel- og plenumsdiskusjon: Hvilke muligheter vil økt fokus på bærekraft kunne gi bransjen(e) framover?
- Arbeidsutvalg Bærekraft Drift og service
- Plenumsamtale
Kl 14.45
Drift og service-bransjen har hele NHO Service og Handel og NHOs regionapparat i ryggen
• NHOs regionapparat står til rådighet for Drift og service-bransjen og den enkelte bedrift – over hele landet.
- Roald Gulbransen
• Det er medlemmene vi lever for. Og av. Medlemspleie i et bransjeperspektiv.
- Leif Bache-Mathiesen, Direktør medlem og marked
• Med tall og fakta bygges bransjene
- Linn Østebø, analyseansvarlig
• Arbeidsliv og arbeidsrett i Drift- og servicebransjene: går det likar' no?
- Sigbjørn S. Mygland, Direktør arbeidsliv
• Kommunikasjon og politikk i et bransjeperspektiv: Hva er vi stolt av å ha fått til og hva ligger foran oss?
- Skjalg Engebø, Direktør kommunikasjon og politikk
Kl 15.45 Avslutning

Dokumenter

Dokumenter til årsmøtet ligger på lukket medlemsside. Samme innlogging som til Arbinn.

Se her


Lunsj serveres fra kl 12.00
Årsmøtet starter kl 12.30
Seminar starter kl. 13.30

#205

Anne Jensen og til Jorulf Brøvig Silde ønsker velkommen til årsmøte og seminar (Foto: Baard Fiksdal)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!