NHO Service og Handel

Innhold

Årsmøte Helse og velferd

  • 2. sep 2020Kl. 10:00–16:00
  • Gratis

Helse og Velferd i NHO Service og Handel inviterer til årsmøte 2. september. Vi kommer tilbake med info om sted.

#205
Foreløpig program og dagsorden

Nærmere detaljer, program og påmeldingslenke kommer.
10.00: Velkommen
10.05: Innledninger om aktuelle temaer med eksterne bidragsytere. Nærmere info kommer.

12.00: Lunsj
12.30: Årsmøte i Helse og Velferd.

Til behandling foreligger:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. De fremmøtte representantene samt innkommende fullmakter registreres.
4. Referent og tellekorps
5. Velge 2 – to – av de tilstedeværende bedriftsrepresentanter til sammen med lederen til å undertegne protokollen fra årsmøte.
6. Styrets beretning 2019-20
7. Revidert regnskap 2019
8. Saker til behandling:
- Fremlegg av Bransjestandard til behandling og vedtak.
9. Forslag til vedtektsendringer
10. Handlingsplan og budsjett 2020
11. Valg av styre etter vedtektenes §4 bokstav h – vedlegg 6

14.30-16.00: Sosialt opplegg med mat og drikke

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt