NHO Service og Handel

Innhold

Bedriftshelsetjenester årsmøte og fagseminar

Bedriftshelsetjenester har årsmøte og fagseminar på Scandic Gardermoen 26. mai.

#205

Før årsmøte blir det arrangert et fagseminar som er åpent også for ikke-medlemmer.
Program, nærmere detaljer og påmelding kommer.

Foreløpig tidsplan:

10.00: Velkommen
10.00-13.00: Eksterne innledere om bransjefaglig problemstillinger

13.00: Lunsj
14.00-16.00: Årsmøte
Konstituering av årsmøtet.:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. De fremmøtte representantene samt innkommende full¬makter registreres.
3. Valg av 2 - to - av de tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med AU-leder undertegner protokollen fra årsmøtet.
4. Valg av møteleder og referent.
5. Godkjenning av styrets beretning om bransjegruppens virksomhet i 2019/20
6. Regnskap (Helse og velferd/ BHT)
7. Forslag til budsjett og handlingsplan for 2020
8. Valg AU.

Årsmøtet vil bli ledet av AU-leder Trond Halvorsen, HEMIS.

Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt