NHO Service og Handel

Innhold

Dagsorden

Generalforsamling 29. oktober 2020 har følgende dagsorden.

Sak 01   Konstituering: Valg av møteleder og sekretær.
Sak 02   Fastsettelse av registrerte stemmer; spørsmål om Generalforsamlingen er lovlig satt.
Sak 03   Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
Sak 04   Årsregnskap - godkjennelse av revidert årsregnskap for 2019.
Sak 05   Fastsettelse av kommende årskontingent.
Sak 06   Budsjett 2021.
Sak 07   Strategi og handlingsplan 2021.
Sak 08   Vedtektsendring.
Sak 09   Valg av styrets leder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra Valgkomitéen.
Sak 10  Valg av medlemmer til Valgkomité.
Sak 11   Valg av foreningens representanter til NHOs Representantskap og Generalforsamling.
Sak 12   Innkomne saker fra medlemmer.
Sak 13 Valg av Revisor.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt