Arendalsuka 2021

Her er oversikt over arrangementer i regi av NHO Service og Handel, våre medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere, fysisk og digitalt under Arendalsuka 16 – 20 august.

#205

Næringslivets hus er viktig møteplass under Arendalsuka i midten av august 2021.

For streaming, følg lenke på det enkelte arrangement


Register deg som deltaker

Register deg som deltaker

Mandag 16. August

12:00 - 12:45
Hvilke forventninger har vi til smittevern og mattrygghet etter pandemien?
Arrangør: Rentokil Initial
Sted: Solsiden brasserie
Hvilke smittevernregler bør videreføres for å unngå nye nedstengninger og hva forventer vi å bli møtt med i tiden fremover? Smittevern er blitt en del av hverdagen for de fleste og gode hygienerutiner har stått øverst på menyen i norsk serverings- og utelivsbransje siden mars 2020. Men hva vil vi gjøre i tiden fremover? Vil vi benytte desinfeksjon i hverdagen; i butikker og på restauranter? Og hva forventer vi at myndigheter og virksomheter skal tilby av tiltak? Hvordan ønsker de at fremtiden skal se ut?
Program

13:00 – 14:00
Velferdsmiks i helse og omsorg: Hvordan kan private styrke distriktene?
Arrangør: NHO Service og Handel
Norge står overfor store deomgrafiske utfordringer. Dette vil merkes spesielt godt i distriktene. Hvordan kan velferdsmiksen være med å styrke tjenestene i distriktene?
Sted: Restauranten, Næringslivets hus (MØR biffhus).
Mer her

16:00 – 17:00
Ny barnevernsreform - et barnevern nesten uten private aktører - til barnets beste?

Arrangør: NHO Service og Handel
En ny barnevernsreform trer i kraft 1.1.22, den mest omfattende omleggingen i feltet på mange år. Reformen innebærer økte ansvarsoppgaver for kommunene, slik det også gjør på andre helse og velferdsområder. Samtidig innebærer reformen innstramninger i bruken av private aktører, men også klargjøring av hva og hvordan kommunene kan la seg bistå av private tjenesteleverandører.
Sted: Næringslivets hus (MØR biffhus).
Mer her 

Tirsdag 17. august

08:30 - 10:00
Fritt brukervalg - hvorfor BPA (brukerstyrt personlig assistanse) passer med valgfrihet i kommunene!
Arrangør: Mio BPA
Sted: Thon hotel Arendal
Regjeringen har oppnevnt et eget BPA-utvalg. Utvalget skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning (NOU). Utredningen skal avgis innen 15. desember 2021. Mio BPA ønsker å presentere fordelene for arbeidsledere, ansatte og kommuner å benytte seg av fritt brukervalg innen BPA.
Mer her

09:30 - 10:30
Demokrati i arbeidslivet - bare for de store arbeidsplassene?
Arrangør: Fafo
At ansatte får mulighet til å påvirke de beslutninger som arbeidsgiver tar, er viktig både av hensyn til et demokratisk arbeidsliv og for produktiviteten i virksomheten. Organisasjonene i arbeidslivet vil det, politikerne vil det. Men får vi det til? Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir i NHO Service og Handel, i samtale med Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Mer her

12:00 – 13:00: Bærekraftige anskaffelser – festtale eller realitet?
Arrangør: NHO
Sted: Næringslivets hus (MØR biffhus). Mer her

Onsdag 18. August

10:00 – 11:00: Nye servicejobber
Arrangør: NHO Service og Handel
Nye servicejobber er et skattefradrag for tjenester i hjemmet, foreslått av NHO Service og Handel. Tiltaket er ment å skape nye jobber, redusere omfanget av svart arbeid, avlaste eldre og pårørende, og stimulere til reparasjon og gjenbruk.
Sted: Næringslivets hus (MØR biffhus).
Mer her

10:00 - 11:00
Tause skrik bak lukkede dører - hva skjedde etter den 12. mars?
Arrangør: Team Olivia Fosterhjem
Erfaringer fra ulike tjenester om hvordan barn og unges liv ble påvirket etter nedstenging i fjor. Vi vil høre fra Stine Sofie Stiftelsen sine erfaringer med familier som de hadde kontakt med, og om de mottok hjelp, og ellers om at det var en økning av vold og overgrep. Samtidig vet vi at det ble foretatt få akuttplasseringer av barneverntjenesten. Vi vil også dele egne erfaringer fra hva nedstengingen har gjort for våre barn i fosterhjem / institusjon.
STED: Kirkens Bymisjon
Mer her

12.00 – 13.00
BPA - et verktøy for likestilling og valgfrihet i eget liv
Arrangør: AssisterMeg / Team Olivia

BPA er et verktøy som har som formål å fremme likestilling og styring i eget liv for personer med funksjonsnedsettelser. Mange mener at fritt brukervalg er en grunnforutsetning for den brukerstyringen som er intensjonen bak BPA. Samtidig er fritt brukervalg av kommunale tjenester noe som splitter det politiske Norge.
Sted: Kirkens Bymisjon
Mer her

14.00 – 15-00
Kreativ Pause i pandemiens tid
Arrangør: Team Olivia
I en tid med Corona har vi alle fått føle på den psykiske utfordringen med innskrenkninger og ensomhet. Dette har Team Olivia tatt på alvor! I 2020 startet Kreativ Pause initiativet og hele 93% følte seg bedre etter å ha deltatt. Svært mange har også deltatt med ulike kunstprosjekter i 2021 og delt verk basert på temaet håp. På seminaret vil du få presentert det utrolige resultatet av prosjektet, de kreative kunstverkene, de sterke historiene, jurymedlem, kunstner og bildeterapeaut Ann-Karin Gulaker og Musiker Magnus Storm. Unn deg en inspirerende og Kreativ Pause.
Mer her

15:00 - 15:55
Kan fosterhjem være med å forebygge problematisk og skadelig og seksuell adverd hos barn og unge?

Arrangør: Stendi AS
Rundt 90 % av seksuelle overgrep mot barn begås av noen som allerede har en relasjon til barnet. Men det mange ikke vet, er at mellom 30-50 % av overgrepene mot barn begås av – andre barn. Mer her

18:00 - 19:30
Inkludering i arbeidslivet - hvordan BPA kan sikre funksjonhemmede jobb og foreldre kan jobbe mer
Arrangør: Mio BPA
Sted: Thon hotel Arendal
Er private arbeidsgivere flinkere å legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser enn kommunale og statlige? Er BPA-leverandører flinke til å ansette folk med behov for bistand i sin jobb? BPA er sikrer mennesker med stort hjelpebehov en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd. Det er i hovedsak for de som har et langvarig hjelpebehov på mer enn 25 timer i uken og er yngre enn 67 år.
Mer her

Torsdag 19. August

08:00 - 09:30
Hvorfor tilbyr bare 9 kommuner i Norge fritt brukervalg innen praktisk bistand for eldre?
Kom og hør debatt om hvordan flere kommuner kan la sine innbyggere velge hjemmehjelp.
Arrangør: Mio Omsorg
Sted: Thon hotel Arendal
Mer her

09:00 – 10:00  Bemanning - næringslivets behov for fleksibilitet
Arrangør: NHO Service og Handel
Bemanningsbransjen spiller en viktig rolle i norsk økonomi og arbeidsliv. Bransjen leverer om lag 30.000 årsverk innenfor et bredt spekter av fagområder til store deler av privat næringsliv og offentlig sektor. Dette utgjør mindre enn 2 prosent av årsverkene i norsk arbeidsliv, og andelen har vært relativt stabil de siste 15 årene. Omfanget av bemanningstjenester er med andre ord begrenset, men betydningen er likevel stor.
Sted:  Næringslivets hus (MØR biffhus)
Mer her

10:00 - 11:00
#koronaskills
Arrangør: Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel, Jobbklar, Avigo og NAV Agder.
Hva har vi fått til på tross av koronaen, hva har vi lært og hvordan kan vi skape #jobbmatchforalle etter koronaen?
Panelsamtale, interessante filmer med nasjonalt tilsnitt og politikerduell. Spørsmålet i duellen blir: Hvordan skal det satses fremover og hva mener politikerne blir det viktigste for å få flere i jobb?
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
Mer her

13:30
Med BPA på sidelinjen
Arrangør: Aberia
Livearrangement direkte på Facebook fra scenen Politiker i Glassheisen, Arendalsuka. Her møter Dagfinn og Mona Enerly i samtale med Dag Solheim. For 16 år siden skadet han nakken og ble lam fra halsen og ned under en eliteseriekamp. Dagfinn, Mona og døtrenes vei etter nakkeskaden har imponert de fleste. Realisme, hardt arbeid og en mengde optimisme og livsglede ligger bak. Hvilken rolle har Dagfinn sin BPA-ordning spilt i deres hverdag?
Mer her

16:00
Fra mottak til familie - Arendalsuka
Hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere. Et pilotprosjekt mellom bufdir, UDi og Aberia.
Mer her

BAKGRUNN
  • Arendalsuka er møte mellom mennesker. Tiden vi lever i har vist oss at vi må kombinere måter å møtes på.  Det satses derfor på et stort utvalg seminarer og debatter på web. For NHO vil viktig tema være ”jobbskaperne, klima og eksport” og Veikart for fremtidens næringsliv. Arendalsuka er kjent som en viktig møteplass for politikere. Samtidig er det her mye aktuelt for deg som leder en bedrift og for andre samfunnsengasjerte.
  • NHO og mange av landsforeningene har et bredt program i det vi kaller Næringslivets Hus i Arendal. Du er velkommen til å besøke oss der. Nytt av året er at du også kan følge det meste digitalt.

Arendalsuka 2021

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt