Årsmøte Helse og Velferd

 • 28. sep 2021Kl. 11:30–16:00
 • Fysisk: Næringslivets Hus (Gustav Vigeland 2) Digitalt: Egen lenke
 • Årsmøte: Gratis Sosial avslutning: 300 kr eks mva.
 • Påmeldingsfrist 24.09.2021

Velkommen til årsmøte og medlemsseminar!

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte og medlemsseminar i Helse og Velferd i NHO Service og Handel.

Du kan delta både fysisk og digitalt.

Dersom du ikke har anledning til å delta, kan du levere inn fullmaktskjema her.

Vi gjør oppmerksom på at vi sender ut en personlig link til den personen som skal stemme for bedriften. Det er derfor viktig at man fyller inn dette ved påmelding. Kun påmeldte og påmeldte med fullmakt har adgang til å stemme. 

Program: 

11:30 Registrering, enkel lunsj, kaffe og mineralvann

12:00 Velkommen

12:05 Fremtidens kompetansebehov i helse og omsorgssektoren sett fra Norsk Sykepleierforbund

13:00 Hvem er Helse og Velferdsbransjen og hva vil bransjene fremover?

Bransjen spenner bredt; fra barn og unges oppvekstmuligheter, rus, psykisk helse, bo- og omsorgstilbud, mottak av flyktninger, til forebyggende helsearbeid gjennom BHT-virksomheter, helsevirksomheter innen fysioterapi, kiropraktorer og til eldreomsorg i kommunene og BPA-leverandører (brukerstyrt personlig assistanse). Videre organiserer vi rehabiliteringsinstitusjoner som driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering på oppdrag for helseforetakene, og spesialisthelsetjenestevirksomheter innen blant annet kirurgi, ortopedi og fertilitet. Vi har også treningsvirksomheter med helseprofil, ambulansevirksomhet og pasienthotell.  Spennet er stort, og med en rekke bransjefaglige og næringspolitiske utfordringer og muligheter.

Hvordan skape synergier mellom oss og ta ut potensialet?

14:00 Pause, kake og kaffe

14:15 Årsmøte i Helse og Velferd

Til behandling foreligger:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. De fremmøtte representantene samt innkommende fullmakter registreres i systemet Votendo
 4. Referent og tellekorps
 5. Velge 2 – to – av de tilstedeværende bedriftsrepresentanter til sammen med lederen til å undertegne protokollen fra årsmøte
 6. Styrets beretning (herunder prosjekt Velferdsmiks v/Prosjektleder Lena Verås Eriksen)
 7. Revidert regnskap 2020 - vedlegg 1
 8. Saker til behandling: Uttalelse vedrørende arbeidet med ny Landsforening fremmet av Styret - vedlegg 2
 9. Forslag til vedtektsendringer - vedlegg 3
 10. Handlingsplan og budsjett 2020 - vedlegg 4 og 1
 11. Valg av styre etter vedtektenes §4 bokstav h - vedlegg 5

16:00 - 18:30 Sosial avslutning med mat og drikke hos NHO. Deltakelse på sosial avslutning koster kr 300,- eks mva

Sakspapirer til årsmøte 2021:

Vedlegg 1, Budsjett og regnskap. 2020 og 2021

Vedlegg 2, Innstilling. forslag til vedtak. ny landsforening

Vedlegg 3. Endringer i paragraf 3 i vedtektene

Vedlegg 4, NÆRINGSPOLITISK STRATEGI 2021

Vedlegg 5, Vedtekter for bransjen Helse og Velferd

Valgkomitee

Flere styreplasser er på valg og det er nedsatt en valgkomite som skal fremme sin innstilling til årsmøte. Valgkomiteen jobber uavhengig, og vurderer både eksisterende kandidater som er på valg og nye kandidater.

Valgkomiteen ettersender sin innstilling en uke før årsmøte.