NHO Service og Handel

Innhold

Med fokus på kriminalitet og sikkerhet i handelen

  • 25. aug 2021Kl. 09:30–10:00
  • Digitalt Lenke sendes ut dagen før

Politiet kommer og deler med oss siste utviklingstrekk og trender. Konfliktrådet kommer og forteller hvordan de arbeider og kan bistå med førstegangskriminelle. Leder for Sikkerhet og Beredskap i NHO og Næringslivets sikkerhetsråd kommer og deler siste nytt.

#205

Detaljert program er under utarbeidelse. Meld deg på nå og hold av tiden.