Renhold i helse- og omsorgstjenestene – lansering av ny standard

 • 27. okt 2021Kl. 08:30–10:30
 • webinar
 • gratis

En ny norsk standard beskriver krav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner. 27. oktober inviterer Standard Norge til et frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden NS 6600.

Tid: 27. oktober 2021 kl. 08.30–10.30
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)
Påmelding

Ledelsesverktøy

Standarden NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Dokumentet er bygget opp på samme måte som de andre kjente ledelsesstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

Hensikten med dokumentet er å:

 • redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
 • beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
 • ivareta inneklima

NS 6600 er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og standarden understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I dokumentet er ulike aspekter ved renhold som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring omhandlet med både krav og anbefalinger.

Bygger på renholdsstandarden NS-INSTA 800-1, men stiller i tillegg krav knyttet til:

 • Renhetsnivåer i ulike rom i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Frekvens av renhold
 • Renholdsutstyr
 • Smitteverntiltak (håndhygiene, engangshansker og arbeidstøy)
 • Utførelse av renhold
 • Kvalitetskontroll av renhold (både visuell kontroll og kontroll av ikke synlig kontaminering)
 • Avvik og korrigerende tiltak

Standarden er utarbeidet av den norske standardiseringskomiteen SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser. Komiteen har bestått av representanter fra helseforetak (både helsepersonell og fagansvarlige for renhold), kommuner, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og brukerutvalg.

Program

0830   Oppstart og praktisk info

Einar Morten Lassesen, Standard Norge
Velkommen og formell overrekking av standarden til Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder, resistens og infeksjonsforebygging, FHI

Jacob Mehus, Standard Norge
NS 6600 i lys av handlingsplanen for et bedre smittevern

Anita Wang Børseth, Folkehelseinstituttet
Presentasjon av standarden NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Mette Sætervold, St. Olavs Hospital
Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid

Rigmor Bratlund, Vestre Viken HF
Betydningen av riktig utstyr for å overholde kravene i NS 6600

Geir-Helge Sjaaeng, Vileda Professional Norge
Hva innebærer det å bli sertifisert etter en standard?

Magnus Robbestad, Veritech AS
Hvordan få tilgang til standarden?

Marit Kveine Nygren, Standard Norge
Spørsmål og kommentarer

1030   Avslutning

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt