Kurs, Arbeidsliv

Arbeidsrettskurs for bemannings-bransjen

12. jan 2022, kl. 09:00–15:30 Næringslivets Hus, Sinnataggen
Påmeldingsfrist 6. januar 2022

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til arbeidsrettskurs for bemanningsbransjen. Dette er et rent fysisk kurs i våre lokaler på Majorstua. Vi vil tilby digitalt kurs i arbeidsrett på et senere tidspunkt.

Målgruppe
Dette er et kurs i arbeidsrett som vi har tilbudt i flere år. Det er først og fremst for deg som er nyansatt,  for deg med personalansvar eller for deg som trenger en oppfriskning.

Hovedpunkter i dagens program:

  • Ansettelsesformer
  • Vilkår for innleie av arbeidstakere
  • Arbeidsavtalene
  • Likebehandlingsreglene
  • Hovedregler for arbeidstid
  • Avslutning av arbeidsforhold

Kursleder
Advokat Tonje T. Width og advokat Benedicte Prøis.

Kursavgift kr. 1.500,- for medlemmer (ekskl. mva.)

Kursprisen inkluderer kursmateriale, kaffe/te og lunsj. Deltakere besørger og dekker selv transport og ev. opphold i forbindelse med kurset.

Bindende påmelding innen 6. januar 2022.

Deltakere som melder seg av kurset etter fristen må betale hele kursavgiften om det ikke kan fremlegges kopi av sykmelding fra lege eller dokumentasjon for annet gyldig fravær.

VELKOMMEN!