Medlemsmøte, Seminar, Helse og velferd

Årsmøte for Helse og Velferds-bransjen i NHO Geneo og seminar

30. aug 2022, kl. 10.00–19.00 Næringslivets hus, møterom Gustav Vigeland 2
Gratis

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Helse og Velferd i NHO Geneo. Dagen avsluttes med middag. Årsmøtet og seminar holdes i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

Foreløpig program, detaljer kommer.

09.30 Registrering, kaffe og vann/m

10.00: Fagseminar. Program kommer

12.00: Lunsj

12.30: Fagseminar fortsetter

14.00: Årsmøte i Helse og Velferd

Til behandling foreligger:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. De fremmøtte representantene samt innkommende fullmakter registreres.
4. Referent og tellekorps
5. Velge 2 – to – av de tilstedeværende bedriftsrepresentanter til sammen med lederen til å undertegne protokollen fra årsmøte.
6. Styrets beretning
7. Revidert regnskap
8. Saker til behandling:
9. Forslag til vedtektsendringer.
10. Handlingsplan og budsjett 2022/23
11. Valg av styre etter vedtektenes §4 bokstav h – vedlegg 6

Lenke til fullmaktsskjema til årsmøte helse og velferd i NHO Geneo.

Lenke til innmelding av saker.

Frist for innmelding av saker er 5 uker før møtet i hht vedtektene. Det er 26. juli.

16:00 Middag

Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt