Digitalt informasjonsmøte for NHO SH medlemsbedrifter om mellomoppgjøret 2023

11. apr 2023, kl. 09.00–10.00
Digitalt Gratis og kun for medlemmer Påmeldingsfrist 10. apr
Lenke til webinaret vil bli sendt ut per e-post til alle påmeldte dagen i forkant

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene, NHO og LO, kun forhandler om økonomi og det er bare lønnssatsene samt tillegg som skal revideres. Forhandlingene er i gang og frist for å komme til enighet er ved midnatt i natt - 30. mars.

På informasjonsmøtet vil direktør for forhandling og tariff Sigbjørn Mygland orientere om oppgjøret så langt og hvilke forventninger vi har videre. I mellomtiden minner vi om følgende sentrale frister og datoer i oppgjøret:

OBS: Frist for betinget permitteringsvarsel

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom LO/YS og NHO og det er viktig å være oppmerksom på at frist for varsel om betinget permittering er fredag 31. mars. Kort oppsummert:

 • Frist for varsel om betinget permittering den 31. mars
  • den enkelte medarbeider skal ha 14 dagers varsel regnet fra konferansen med de tillitsvalgte
 • Tillitsvalgte må involveres før det sendes varsel om betinget permittering
  • Bedriften må konferere med de tillitsvalgte før det kan gis varsel om permittering.
  • Det må skrives en protokoll fra møtet med de tillitsvalgt
 • Varselet kan gis ved oppslag på bedriften

Videre fremdrift og sentrale datoer i oppgjøret:

 • Frist for enighet eller brudd i forhandlingene mars
 • Hvis partene kommer til enighet, vil det bli sendt ut informasjon om resultatet
 • Ved et brudd i forhandlingene, er frist for å varsle hvilke bedrifter som kan bli rammet av streik (såkalt "plassoppsigelse") /31. mars
 • Frist for betinget permitteringsvarsel er mars
 • Frist for å gi varsel om hvilke arbeidstakere som tas ut i streik (såkalt "plassfratredelse") er april
 • Mekling gjennomføres hos Riksmekleren og 15. april
 • Dersom partene ikke kommer til enighet hos mekleren, vil første mulig tidspunkt for streik være april

Hold dere oppdatert om oppgjøret og les om fremgangsmåten ved betinget permittering på NHOs nettsider Lønnsoppgjøret (nho.no). Vi kan ikke utelukke at årets oppgjør ender i en streik og vi råder våre medlemsbedrifter til å gi sine ansatte varsel om betinget permittering. Dersom dere har spørsmål ta kontakt med Sigbjørn Mygland på tel. 918 06 392 eller advokatvakten på  advokat@nhosh.no / tel. 476 87 384