Klimakonferansen 2023

21. jun 2023, kl. 11.00–15.00
Litteraturhuset i Oslo Arrangementet vil bli streamet Gratis for medlemmer av NHO SH og Parat Påmeldingsfrist 19. juni

Parat og NHO Service og Handel arrangerer i fellesskap en miljø- og klimakonferanse, onsdag 21. juni 2023.

Konferansen retter seg mot norske virksomheter, og hvordan den, sammen med ansatte og tillitsvalgte, kan jobbe aktivt med miljø- og klimaregnskap. Konferansen vil få besøk av EU-ledere som jobber overordnet med klimaarbeid «Transformative Vision for Europe», klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil ha en sentral rolle, norske forskere på området, og representanter fra ansatte og virksomheter som jobber med miljø- og klimaspørsmål i egen virksomhet. Det vil bli servert lunsj.