Medlemsmøte for bemanningsbransjen i Rogaland

13. des 2023, kl. 08.30–12.00
Norsk Oljemuseum Kjeringholmen 1A, 4006 Stavanger Gratis Påmeldingsfrist 07.12.2023

Norsk Oljemuseum i Stavanger.

NHO Service og Handel inviterer til medlemsmøte for bemanningsbransjen i Rogaland den 13. desember.

Program:

Det blir servert frokost fra kl. 08:30.
Faglig program fra 09:00 til 12:00 i møterom Yggdrasil.

 • Mulighetsrommet for bemanningsbransjen etter innleieinnstrammingene.
  Ved advokat i NHO Service og Handel Tonje Thue Width.
 • Kontrollorganet for EØS-avtalen, ESA, har varslet sak mot Norge fordi de mener myndighetene har gått for langt i tiltakene for å begrense innleie fra bemanningsbedrifter. Hva har de vektlagt og hva skjer nå?
  Ved bransjedirektør i NHO Service og Handel, Even Hagelien.
 • Fra nyttår etableres det en offentlig godkjenningsordning for bemanningsbransjen. Hva innebærer denne ordningen og hvilke justeringer vil bli gjort i bransjens egen revisjonsordning, Revidert Arbeidsgiver?
  Ved advokat Tonje Thue Width.
 • Hvordan arbeides det politisk for å reversere innleiebegrensningene?
  Ved bransjedirektør Even Hagelien.