Program

 • 4. nov 2021Kl. 09:00–21:00
 • Radisson Blu Scandinavia Hotel & Digitalt

09:00 - 11:30
Seminar - KOMMUNIKASJONSKRAFT
 • 08:30 - 09:00
  Frokost og mingling

  09:00 - 11:30

  Foredrag

  Slik kommer du på i mediene med din historie
  v/Peter Markovski, kommunikasjonsdirektør i NHO

  Hvordan nå frem til en politiker og hvordan gjennomføre et vellykket politikermøte 
  v/Petter Kvinge Tvedt, seniorrådgiver i Kruse Larsen

  Slik nådde vi 1 million nordmenn med stramt budsjett i Velferdsmiks-prosjektet
  v/Lena Verås Eriksen, prosjektleder i NHO Service og Handel

  Slik har vi jobbet for å redde muligheten til innleie
  v/Even Hagelien, bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO Service og Handel

  Utfordringer og muligheter for våre bedrifter etter høstens stortingsvalg
  v/Torbjørn Sølsnæs, ansvarlig for politikk og myndighetskontakt i NHO Service og Handel

10:30 - 11:30
Generalforsamling
 • Sak 01 Konstituering: Valg av møteleder og sekretær

  Sak 02 Fastsettelse av registrerte stemmer; spørsmål om Generalforsamlingen er lovlig satt

  Sak 03 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

  Sak 04 Årsregnskap - godkjennelse av revidert årsregnskap for 2020

  Sak 05 Fastsettelse av kommende årskontingent

  Sak 06 Strategi for NHO Service og Handel 2022 – 2025

  Sak 07 Budsjett for 2022

  Sak 08 Overordnet handlingsplan 2022

  Sak 09 Valg av styre: styrets leder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomitéen

  Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomité

  Sak 11 Valg av foreningens representanter til NHOs styrende organer: representantskap og generalforsamling

  Sak 12 Innkomne saker

  Sak 13 Valg av revisor

11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 16:30
Årskonferanse - HANDLEKRAFT
 • 12:30 - 13:40

  Del 1 – Den ufortalte historien om norsk eksport av tjenester

  12:30 - 12:40
  Velkommen ved Anne-Cecilie Kaltenborn administrerende direktør i NHO Service og Handel.

  12:40 - 12:50
  CEO Ole Robert Reitan forteller om hva Reitan Retail har fått til i utlandet og hvordan de har lykkes med det.

  12:50 - 13:00
  Administrerende direktør Yngvar Tov Herbjørnssøn forteller om hva Norlandia har gjort i utlandet og hvordan de har lykkes med det.

  13:00 - 13:10
  Administrerende direktør Karl Alveng Munthe-Kaas forteller om Odas vei til utlandet og hvordan de har lykkes med det.

  13:10 - 13:20
  Håkon Haugli administrerende direktør i Innovasjon Norge, Erik W. Jakobsen partner i Menon Economics og Anne-Cecilie Kaltenborn tar for seg hvordan vi måler norsk eksport av tjenester og belyser hva dette representerer for Norge, både økonomisk og på andre måter.

  13:20 - 13:40
  Ole Robert Reitan, Yngvar Tov Herbjørnssønn, Karl Alveng Munthe-Kaas, Håkon Haugli og Erik W. Jakobsen har en samtale om hva som skal til for at bedrifter fra Norge skal lykkes med eksport av tjenester til utlandet og hva dagens tall sier om tema. 

   

  13:40 - 14:00 Pause

   

  14:00 - 15:00

  Del 2 - Penger, investeringer og overskudd i tjeneste- og handel

  14:00 - 14:05
  Filmer

  14:05 - 14:25
  Professor i numismatikk ved Kulturhistorisk museum, Svein Harald Gullbekk, forteller om hvordan introduksjonen av penger forandret alt. Han har kalt foredraget "Penger - et paradigmeskifte til glede og besvær", og det er basert på hans nye bok, "Pengene som forandret verden" (Gyldendal, 2021).

  14:25 - 14:40
  Nylig avgåtte finansminister Jan Tore Sanner deler sine tanker rundt kompensasjonsordningene, hvordan man tenkte særlig om arbeidsintensive bedrifter vs. investeringstunge bedrifter, og hva tjeneste- og handelssektoren betyr for Norge fremover.

  14:40 - 15:00
  Sindre Heyerdahl kommentator i E24, Jan Tore Sanner og Ole Robert Reitan snakker om muligheter og kjennetegn ved tjeneste- og handelssektoren – en sektor i heftig omstilling som blir viktigere og viktigere for norsk økonomi og sysselsetting videre. Hvem investerer i tjenestesektoren? Hvilken kompetanse er avgjørende? Hvor ligger marginene? Hvilken politikk trengs?

   

  15:00 - 15:20 Pause

   

  15:20 - 15:45

  Del 3 - Tjeneste- og handelssektoren former en bærekraftig fremtid

  15:20 - 15:25
  Filmer

  15:25 - 15:45
  Helene Frihammer regiondirektør i NHO Vestlandet, Kim N. Gabrielli administrerende direktør for UN Global Compact Norge og Christopher Beckham forbundsleder i HK i Norge har en samtale om hvordan norsk tjeneste- og handelssektor er bærekraftig, enten vi tenker på sosial bærekraft eller klima, og hvordan utviklingen vil bli. Trenger næringslivet å presses til bærekraftige løsninger, eller er det næringslivet oppfatter mulighetene, og som presser politikerne?

  15:45 - 16:30
  Den norske villmarksfareren og gründeren Lars Monsen er medlem av NHO Service og Handel. Han forteller historien om sin vanskelige fortid, om hva som har formet ham, og hvordan han har funnet mening i livet sitt.

16:30 - 17:00
Apéritif
17:00 - 21:00
Middag
 • Prisutdelinger

  Underholdning med Trine Rein

Ved behov vil det kunne bli gjort mindre justeringer i programmet for å få en god flyt på dagen.