NHO Service og Handel

Innhold

Dugnaden er i gang

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg under en tidligere anledning (Arkivfoto)

Regjeringen går nå bredt ut og inviterer til inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet. Regjeringen ber kommuner, private bedrifter, frivillige organisasjoner, næringslivet og særlig arbeid og inkludering, samt bemanningsbransjen om hjelp.

Inkluderingsdugnaden er en del av Jeløya-plattformen, som ble lansert da Venstre gikk inn i regjeringen i januar. Regjeringen vil ha med seg privat og offentlig sektor på å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber.

For å gå foran med et godt eksempel har regjeringen forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Nærings- og fiskeridepartementet har i sommer sendt ut et brev til offentlige virksomheter der departementet ber om at man systematisk satser for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad og gjøre rede for sitt rekrutteringsarbeid og målene for dette i sin årsrapport.

"Det er ønskelig at virksomhetene starter å måle fra 1. juli 2018. Har virksomheten færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. Det kan da være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres.», heter det i brevet.

Hvordan kan du som arbeidsgiver bidra i dugnaden?

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!