NHO Service og Handel

Innhold

10 000 personer kom i jobb

Nyhet, Arbeid og inkludering

Publisert

#205

Kenneth Stien

10 000 personer kom i jobb eller utdanning fra arbeid- og inkluderingsbedrifter i 2020. Det er 2000 færre enn i 2019, men bedre enn fryktet.

- I lys av pandemien er dette svært oppløftende tall. Koronakrisen og de påfølgende restriksjonene påvirket både oppfølgingen og muligheten for å formidle kandidater i arbeid, og folk måtte være i et tiltak lenger. Det medførte at litt færre fikk et tilbud, men andelen som fikk jobb er på samme nivå som i 2019, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

Han legger til at om forholdene legger til rette for det, er erfaringen at næringslivet er åpne for å ansette personer som har slitt i arbeidslivet.

- Erfaringer er at bedriftene ofte får svært lojale og stabile medarbeidere, sier Stien til NTB.