-Vi hadde ikke greid oss uten bemanningsbyråene!

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

Siv Høgtun er ordfører i Askøy utenfor Bergen.

Askøy kommune bruker vikarer fra ulike bemanningsbyråer, og det har ikke ordfører Siv Høgtun (H) noen betenkeligheter med. Hun har selv jobbet med å rekruttere vikarer og vet hvilke kvalitetssikringsprosedyrer de må gjennom.

- Jeg var ordfører i Askøy kommune fra 2011 til 2015, og etter sist valg ble jeg ordfører igjen. I tiden mellom, jobbet jeg blant annet i et bemanningsbyrå som intervjuer. Jeg hadde ansvar for å rekruttere vikarer til helsesektoren, og det var en nyttig erfaring. Er det noe jeg virkelig er sikker på, så er det at de gode og seriøse bemanningsbyråer fyller en viktig funksjon. Kommunen kan ikke greie seg uten, mener Siv Høgtun. Her er hennes historie:

Gikk ikke tilbake til sykepleien

- Før jeg gikk inn i politikken på heltid, jobbet jeg 17 år som sykepleier, hvorav 12 år som intensivsykepleier på Haukeland sykehus i Bergen. Den jobben fikk jeg permisjon fra da jeg ble varaordfører i 2008. Og da jeg ble ordfører, valgte jeg å si opp stillingen min. Jeg skjønte etter hvert at det ikke ville bli naturlig for meg å komme tilbake som intensivsykepleier. Det innebar at jeg ikke hadde en jobb å gå til da vi fikk et valgresultat som resulterte i at jeg måtte gå av som ordfører.

- Jeg kunne ha gått inn i en jobb som sykepleier i Askøy kommune, men jeg følte heller ikke at det var greit. Jeg kjente for mange, og det var for mange som kjente meg i en annen rolle. Slik var det tydeligvis andre som tenkte også, for jeg søkte fler stillinger som jeg nok var kvalifisert for, men jeg fikk høre fra flere at jeg først måtte «vaske meg» politisk.

- Men så fikk jeg jobb i Smart bemanning AS (senere Reflekt), som er spesielt rettet mot helse- og omsorgssektoren. Jeg jobbet med å intervjue potensielle vikarer, og det var veldig interessant. Etter hvert ble det for stillesittende arbeid for meg, så jeg gikk over i det private helsevesenet. Men jeg fikk med meg seks måneder i bemanningsbransjen, og det angrer jeg ikke på.

Et stort ansvar

- Jobben min i Smart var å ansette sykepleiere, og jeg fikk beskjed om at jeg måtte sjekke kvalifikasjonene nøye. Det var mange krav som måtte oppfylles før vi godkjente en vikar. Og om vi fikk en klage på en vi hadde leid ut, ble det tatt veldig alvorlig.

Hva kunne vi som byrå gjøre bedre? Hva kunne vikaren gjøre selv? I det hele tatt – jeg opplevde at det ble lagt stor vekt på å sikre seg dyktige helsearbeidere. Jeg fikk også føle hvor ansvaret lå, hvis en av våre vikarer ikke kunne møte på vakt. Det var for eksempel en julaften.

Det var ingen bønn. Julemiddagen måtte vente

Klokken var rundt 14.00 og jeg fikk en fortvilet telefon fra en av «mine» vikarer. Været forhindret henne i å rekke fram til en nattevakt, og da var det bare for meg å ringe rundt for å skaffe en erstatter - noe som selvfølgelig ikke var det enkleste, sånn midt på en julaften. Men det var ingen bønn. Julemiddagen måtte vente. Dersom dette hadde handlet om en av kommunen egne vikarer, måtte en i helseadministrasjonen ha tatt jobben med å ringe rundt.

Må følge avtaler

- Nå, når jeg er tilbake som ordfører, er jeg veldig opptatt av at kommunen har knyttet til seg gode bemanningsbyråer, og at vi kun bruker de byråene vi har avtale med. Vi er nødt til å passe på at alt går riktig for seg. Det er for eksempel viktig å sikre at vikarene får tilstrekkelig lokal opplæring, og at de får de samme arbeidsvilkår som våre egne ansatte.

- Når dette er på plass, er jeg ikke i tvil om at bemanningsbyråene avlaster kommunen og sikrer stabilitet. Vikarene som kommer fra bemannings byråene er dessuten ekstremt fleksible. De er trenet i å tilpasse seg nye arbeidsplasser og nye rutiner, og det er veldig viktig – ikke minst i disse koronatider, hvor ting skifter fort.

Bemanningsbransjen gir nye muligheter

Over 80.000 mennesker får hvert år jobb gjennom bemanningsbransjen. Her er gode eksempler og viktige erfaringer. Klikk her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt