NHO Service og Handel

Innhold

Kontrakter bemanning

Her er de standard kontrakter som er mye brukt av bemanningsbransjen.

Arbeidskontrakter:

Den mest brukte arbeidskontrakten er Bemanningskontrakten.
Den kan lastes ned her.

Noen benytter arbeidskontrakt med garantilønn.
Mal for slik kontrakt kan lastes ned her.

Mal for oppdragsbekreftelse som vedlegges arbeidskontrakt for det enkelte oppdrag kan lastes ned her.

Ny arbeidskontrakt fra 2019:

Arbeidsavtale – fast ansettelse. Den kan lastes ned her.

Mal for oppdragsbekreftelse som vedlegges arbeidsavtale. Lastes ned her.

Kundekontrakt:

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Oppdragbekreftelse for arbeidsleie

Vi har også laget en mal for informasjon gitt etter innsynsbegjæring etter arbeidsmiljøloven § 14-12b (3) og (4).
Last ned her

Kontrakter oversatt til engelsk:

Det understrekes at det ved eventuelle uklarheter som skulle oppstå i forbindelse med oversettelsene er det den norskspråklige kontraktsteksten som har forrang.

Ny arbeidskontrakt fra 2019:
Kundekontrakt:

 Standardkontrakt for innleie av personell fra bemanningsbedrift engelsk

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!