Jobzone satser digitalt

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

#205

Even Hagelien, fagsjef for bemanning- og rekrutteringsbransjen i NHO Service flankert av adm dir Espen Hem Jakobsen (til venstre) og Jan Håvard Graarud, markedsdirektør i Jobzone.

Jobzone har samlet praktisk kunnskap og erfaringen i et nytt kjernesystem som grunnlag for en digital rekrutteringsprosess. Systemet ble lansert i dag.

Kjernesystemet tar i bruk maskinlæring for å gi konsulentene best mulig beslutningsgrunnlag når de skal finne de rette personene til oppdragene de jobber med.

I bemanningsselskapet Jobzone jobber over 100 personer med bemanning og rekruttering. Samlet har de mye kunnskap og praktisk erfaring som skal til for at en kandidat lykkes. I dag, 22. august, ble all denne praktiske kunnskapen og erfaringen overført til et digitalt format som grunnlag for en digital rekrutteringsprosess.

Fra praktisk erfaring til datapunkter

For at en maskinlæringsalgoritme skal gi best mulig resultater, er kvaliteten og nøyaktigheten på inndataene viktig – og den 22. august mellom kl. 12.30 og 14.30 satte alle operative Jobzonekonsulenter over hele Norge, fra Alta i nord til Mandal i sør, i gang med å overføre sin praktiske erfaring til digitalt format ved hjelp av et spesialutviklet dataverktøy for kunnskapsoverføring.

Prosessen går samtidig på de lokale Jobzonekontorene over hele landet, slik at all erfaringen overføres i løpet av kort tid. Jobzone har over 40 lokalkontor med mer enn 150 medarbeidere. I 2016 bisto Jobzone ca 2.000 kunder med over 8.000 medarbeidere.

Del av større prosjekt

Den felles kunnskapsoverføringen den 22. august er en del av et større digitaliseringsprosjekt i Jobzone, der man er i ferd med å skape et digitalt økosystem av funksjonalitet og tjenester som vil komme både jobbsøkere og kunder til gode:

• Jobbsøkere vil oppleve at det er enklere å finne og søke på stillinger som passer deres kompetanse

• Systemet vil finne frem til de beste kandidatene basert en algoritme og enkle tester som blant annet måler i hvor stor grad kandidatene har de konkrete ferdighetene som skal til for å utføre arbeidsoppgavene

• Kundene vil møte et system som gjør det enkelt å finne rett person til rett tid

• Systemet vil over tid gi unik innsikt på mange områder som vil komme til nytte for både jobbsøkere og oppdragsgivere. 

En digital revolusjon

Even Hagelien, fagsjef for bemanning- og rekrutteringsbransjen i NHO Service, var med på lanseringen i dag.

- Jeg har vært vitne til en digital revolusjon i bemanningsbransjen. I dag koblet rundt 100 kompetente rådgivere i Jobzone sammen nesten 800 års erfaring og kompetanse. Måten man her kobler digitalt verktøy med rekrutteringskompetanse er helt ny og har et kjempepotensiale for økt kvalitet i matching mellom jobbsøker og arbeidsgiver. Jobzones digitale verktøy er kjempespennende. Dette er fremtidens bemanningsbransje, sier Hagelien.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!