NHO Service og Handel

Innhold

Mange stillinger utlyses ikke offentlig

#205

Norge er et av verdens mest nettverksbaserte land (Foto: ColourBox.com)

Fire av ti brukte ikke offentlige kanaler ved siste ansettelse. Det betyr at stillingene ble besatt gjennom intern rekruttering, bruk av egne nettverk eller ved bruk av bemanningsbyrå, viser Navs bedriftsundersøkelse for 2017.

Om undersøkelsen

NAVs bedriftsundersøkelse 2017 viser bedriftenes forventning til sysselsettingsutvikling et år frem, samt om bedriftene har mislyktes med rekruttering siste tre månedene og hva dette skyldes. Man undersøkte også hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering.

Seks av ti bedrifter benytter offentlige kanaler som aviser, stillingsbaser på nett, sosiale medier eller egen nettside når de lyser ut ledige stillinger.

Bruken av offentlige kanaler varierer etter bransje. Slike kanaler ble brukt for 92 prosent av ansettelsene i offentlige forvaltning og 85 prosent i helse- og sosialtjenester. I bygg- og anlegg ble bare 31 prosent av stillingene utlyst offentlig, og i jordbruk, skogbruk og fiske var andelen bare 22 prosent.

Det er en klar sammenheng mellom størrelse på bedriften og offentlig utlysning. Blant bedrifter med 50 ansatte eller mer svarer 82 prosent at de brukte en offentlig rekrutteringskanal ved siste ansettelse, mens blant bedrifter med mindre enn 10 ansatte var tallet 37 prosent.

Offentlig vs privat

Bedrifter innenfor offentlig forvaltning lyser oftest ut stillinger offentlig. Her er tallet 92 prosent. Deretter følger bedrifter innen helse- og sosialtjenester og undervisning. I andre enden av skalaen finner vi bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske.

I offentlig sektor er det lovpålagt å lyse ut stillinger, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Det samme er ikke tilfelle i privat sektor.

Stabil utvikling

Hvor stor andel av stillingene som lyses ut i offentlige kanaler kan variere med konjunkturene og over tid. Til tross for svingningene i arbeidsmarkedet de siste årene, hvor ledigheten har økt, ser vi imidlertid ingen store endringer i hvilke kanaler stillinger blir utlyst i denne undersøkelsen.

Saken ble først publisert av NAV 07.09.2017

NAVs bedriftsundersøkelse 2017
NAVs notat om rekruteringskanaler

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!