NHO Service og Handel

Innhold

Med stort pågangsmot

#205

Lena Owrum Vonka

- Jeg startet bedriften da jeg var veldig ung. Jeg var bare 24 år, sier Lena Owrum Vonka. Hun og to andre gründere, Tore Monsen og Heine Wang, forteller i denne filmen litt om hva som må til for å lykkes med ny virksomhet.

Filmen er laget av Eivind Lie Nitter på oppdrag for NHO Service og Handel.  Se filmen: