"Mer tåke om skatteparadis"

#205

Faksimile fra Aftenposten.

Under overskriften "Mer tåke om skatteparadis" skriver professor Frederik Zimmer i dagens Aftenposten at vårt medlem Orange ikke er noe eksempel på bruk av aggressiv skatteplanlegging for å spare skatt og heller ikke på skatteunndragelse.

Innlegget er som følger

Et stykke ned i Aftenpostens reportasje 29. november sier eieren av Orange Helse at han ikke har spart noe skatt på selskapet på Malta. Dette er etter all sannsynlighet riktig. Dette sa jeg da også til Aftenpostens journalister da jeg ble forelagt saken. Likevel fant avisen ikke grunn til å ta med mitt syn på dette, selv om det er kjernepunktet i saken, men lar det bare henge som skattyterens eget synspunkt. Ikke noe av det de øvrige eksperter uttaler, gir støtte for at Malta-selskapet ga skattefordeler. Saken er altså ikke noe eksempel på bruk av aggressiv skatteplanlegging for å spare skatt og heller ikke på skatteunndragelse. Og siden pengene nokså raskt kom tilbake til Norge, er den heller ikke noe godt eksempel på at velferdspenger gjemmes bort i skatteparadis.

Aftenposten legger derfor mye mer i saken enn den gir grunnlag for. Leseren ledes til å tro at må stikke mer under, siden skattyteren har etablert et selskap i et skatteparadis. Fremstillingen er preget av en mistenkeliggjøring som gjør skattyteren urett.

Frederik Zimmer er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!