NHO Service og Handel

Innhold

Norsk økonomi på rett vei

Statistikk

Nedgang er snudd til oppgang, viser statistikk for 3. kvartal som bemanningsbransjen i NHO Service og Handel legger frem i dag.

Om statistikken

NHO Service og Handel og Prognosesenteret har siden 2009 samarbeidet om bransjestatistikk. Tallene er hentet fra våre medlemmer som representerer rundt 80% av omsetningen i bransjen. Tallene for 3. kvartal kom inn i okt.- nov. Prognosesenteret har kvalitetssikret tallene. Utvalget er representativt for bransjen. Tallene for prosentvis utvikling er justert slik at sammenlikning bare gjøres mellom virksomheter som leverte tall både i fjor og i år. Dette gir et mest mulig reelt bildet av bransjeutviklingen.

Kontakt

Norsk økonomi kunne i 3. kvartal friskmeldes. Etter en krevende tid med lave oljepriser og økende arbeidsledighet ser vi i 2017 at nedgang har snudd til oppgang. Etterspørselen etter personell øker og arbeidsledigheten går ned. Særlig positiv er utviklingen i områdene som ble mest preget av nedgangen i 2015 og 2016. Dette viser statistikk fra NHO Service og Handel.

Bemanningsbransjen er et barometer på utviklingen i norsk økonomi og det er derfor et meget positivt tegn at antall omsatte arbeidstimer i 3. kvartal økte i forhold til året før. Økningen skjer i takt med veksten i totale timeverk i Norge, og det betyr at bransjens andel av arbeidsmarkedet holder seg stabil på tross av veksten.

I 3. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med 8,6%. På Sør- og Vestlandet som har vært preget av oljenedturen går det nå i riktig retning. På Sørlandet økte aktiviteten med nesten 8,8%. På Vestlandet er det en 10.8% vekst.

Det var i 3. kvartal bare nedgang i forhold til året før i fire fylker. I resten var det vekst. Særlig positivt er det å se at solgte timer i Rogaland vokste med hele 29% og at Vest-Agder vokste med mer enn 30%. Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå på 1,38%. Dette er marginalt høyere enn i 2. kvartal i 2016. Samtidig er det verdt å merke seg at dette nivået har ligget ganske flatt siden 2006.

Mange opplever fortsatt et krevende marked. På 5 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Industri og produksjon samt at kontor og administrasjon fortsetter nedgangen i nok et kvartal. Samtidig er utviklingen svært positiv innen Oppvekst og utdanning og Økonomi og regnskap.

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2017 (pdf)

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!