KrF rammer nå de som ikke har jobb

#205

KrFs talsperson Steinar Reiten (Foto: KrF).

KrF blir med og sikrer flertall for å begrense innleie i alle bransjer i Norge, skriver VG. - Mest skadelidende blir de som står utenfor arbeidslivet, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Vi vil i forbindelse med behandlingen av arbeidsmiljøloven avgrense handlingsrommet slik at det bare er virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i Norge. Det er behandlet i stortingsgruppen og er vårt standpunkt når saken avgis fra Stortingets arbeids- og sosialkomité tirsdag, sier KrFs talsperson Steinar Reiten til VG.

KrF sikrer dermed flertall med de rødgrønne for det omstridte forslaget som regjeringen og NHO er imot, skriver VG. Se omtale her

Beklagelig

-Det er beklagelig at KrF sikrer flertall for en løsning som vil svekke bemanningsbransjens rolle som inngangsport til arbeidslivet. Mest skadelidende blir de med størst utfordringer i arbeidsmarkedet og som nå mister muligheten til å få en fot innenfor, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

Hun tror at de nye reglene vil føre til tapte arbeidsplasser og flere som faller utenfor arbeidslivet.

-Det er synd at KrF medvirker til dette, sier Kaltenborn. 

Krav om tariffavtale

Det er viktig å presisere at begrensningen til bedrifter med sentral tariffavtale gjelder adgang til å avtale innleie – ut over hovedregelen om midlertidig behov. Adgangen til å leie inn ved midlertidig behov består uendret. Reglene gjelder for alle, ikke bare bemanningsbedrifter.

-Det er en klar feilslutning at det bare er bedrifter med sentrale tariffavtaler som er seriøse. Å forbeholde adgang til å avtale utvidet innleie til bedrifter med sentral tariffavtale vil føre til uheldig konkurransevridning i favør av de største aktørene på bekostning av de mindre. Særlig frykter vi at dette kan slå uheldig ut for bedrifter i distriktene ettersom de har størst problemer med å finne kompetent arbeidskraft, sier fagsjef for Bemannings- og rekrutteringsbransjen, Even Hagelien. 

Krav om fast ansatte

- Spørsmålet er ikke om bemanningsbedriftene skal ha faste ansatte, men hva som er å anse som en fast ansettelse. At det legges opp til at man må ha en stillingsprosent og arbeidsplikt over tid vil gjøre at bemanningsbedriftene må være mer selektive når man ansetter enn i dag, sier Hagelien.

- Bemanningsbransjen har i flere år vært en viktig inngangsport til arbeidslivet. 40% har kommet fra arbeidsledighet og 20% fra skolebenken. Gjennomsnittlig tid i bransjen har vært 4 måneder ettersom få bruker bransjen som karrierevei men heller som vei videre. De nye reglene som fører til at bemanningsbedriftene må senke antall ansettelser og være mer selektive vil begrense bransjens inngangsports funksjon. Vi har problemer med å forstå at dette kan være bra familiepolitikk.

Rammer sælig skole, barnehage og helse

-Man glemmer at svært mange av de ansatte i bransjen (særlig de som påtar seg korttidsvikariater) ikke vil binde seg til fast stilling med arbeidsplikt ut over oppdraget. Innen skole, barnehage og helse ser man for seg at det vil bli svært vanskelig å få tilgang på nok arbeidskraft. Husk at disse kandidatene tar vikariater ved siden av utdannelse eller annen jobb, og dermed ikke vil binde seg til å jobbe på andre tider enn de selv ønsker. Dette kunne blitt løst gjennom regjeringens forslag om å åpne for midlertidige stillinger i bemanningsbedrifter ved utleie til reelle vikariater.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!