NHO Service og Handel

Innhold

Moxnes misbruker bemanningsbransjens tall

#205

Even Hagelien

"Moxnes misbruker bemanningsbransjens tall" er overskriften på et innlegg i Dagsavisen signert Even Hagelien, fagsjef bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Innlegget er som følger

I intervju i Dagsavisen (24.04) beskylder Rødt-leder Bjørnar Moxness arbeidsminister Anniken Hauglie for å feilinformere om bemanningsbransjen. Dette fordi hun på Stortinget har uttalt at både innleie og midlertidige ansettelser er begrenset og stabilt..

Moxnes benytter bransjetall fra NHO Service og Handel for å motbevise dette og hevder at bemanningsbransjen fortrenger faste ansettelser.

Her misbruker han bransjestatistikken. Bemanningsbransjen er svært konjunkturutsatt og opplever kraftigere svingninger enn resten av næringslivet. Utviklingen går parallelt med resten av arbeidslivet. I hvert av årene fra 2013-2016 var det nedgang i bemanningsbransjen, noe som blant annet hadde sammenheng med nedbemanninger i oljerelatert virksomhet. I det siste året har det gått bedre med norsk økonomi og det gjenspeiles av en vekst i 7,7 prosent i bemanningsbransjens timeverk. Dette er på linje med utviklingen i arbeidslivet for øvrig. Det betyr at prosentandelen som arbeider via bemanningsbransjen ligger stabilt på i overkant av en prosent.

Bemanningsbransjens vekst i 2017 er altså et symptom på at det går bra i norsk økonomi, og ikke at bemanningsbransjen øker på bekostning av faste stillinger.

Rundt en prosent kan vel neppe sies å utfordre den norske modellen hvor hovedregelen er faste ansettelser. Innenfor denne begrensede delen av norsk arbeidsliv har bemanningsbransjen en viktig funksjon som inngangsport til arbeidslivet og for å skape omstillingsevne for næringslivet. Dette forstår Anniken Hauglie og det burde Bjørnar Moxnes også forstått.

Det er Bjørnar Moxnes som feilinformerer om bemanningsbransjen og ikke Anniken Hauglie.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!