NHO Service og Handel

Innhold

Ny lovgivning er ikke kroken på døren for bemanningsbransjen

hagelien

Even Hagelien

- Ja, vi frykter at bemanningsbransjens rolle som inngangsport til arbeidslivet blir svekket, men å si at dette blir kroken på døren for bransjen, slik advokatene i Deloitte gjør, er feil, heter det i en kronikk i Stavanger Aftenblad i dag, signert Even Hagelien, bransjedirektør i NHO Service og Handel.

Kronikken fortsetter som følger

Et innlegg om ny lovgivning for bemanningsbransjen i Stavanger Aftenblad (07.11.) er skjemmet av en rekke feil og misforståelser. Kronikken er signert advokatfullmektig Signe Braut og advokat Elisabeth Brattebø Fenne i Deloitte Advokatfirma Stavanger.

De gir inntrykk av at ny lovgivning vil bety kroken på døren for bemanningsbransjen. Det er feil. Fra nyttår vil bemanningsbransjen ikke lenger kunne benytte arbeidsavtalen som har vært i bruk i mer enn 20 år, og som ble etablert fordi innleie fra bransjen som hovedregel var begrenset til midlertidig og uforutsatt behov. Det var utvilsomt gode grunner for å ha en slik avtale. Dette ble lagt til grunn av Blaalid-utvalget i forarbeidene til loven som ble vedtatt i 1999 og som åpnet for innleie fra bemanningsbransjen på alle områder. Å lettvint omtale arbeidskontrakten som en omgåelse av regelverket, oppleves som historieløst.

Det er riktig at faste ansettelsesavtaler i fremtiden må innebære en reell stillingsprosent. Dette gjelder i hele arbeidslivet og ikke bare i bemanningsbransjen. Ja, dette gir særlige utfordringer for bemanningsbransjen ettersom man da må slutte å bruke ansettelseskontrakten man har brukt i mange år. Det vil føre til økt byråkrati og muligens noe økte kostnader. Hovedutfordringen er imidlertid verken for bemanningsbedriftene eller deres kunder. Bemanningsbransjen har i mange år vært en viktig inngangsport til arbeidslivet. 40 prosent av de ansatte i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet. Når reglene for ansettelse strammes inn, samtidig som man beholder begrensninger i når man kan leie inn fra bemanningsbransjen, vil man måtte bli betydelig mer selektive på hvem man gir muligheten. I praksis vil folk som står utenfor arbeidslivet miste en viktig mulighet til å kunne vise seg fram og få jobb. Dessuten vil integreringen i arbeidslivet svekkes og ramme svake grupper.

Svekket integrasjon

Utfordringen er ikke høyere priser - det er svekket integrasjon. Den største misforståelsen i innlegget er likevel omtalen av endringene i adgangen til innleie. Det gis et inntrykk av at det i fremtiden bare vil være bedrifter som har tariffavtale med forbund som har mer enn 10.000 medlemmer som kan leie inn fra bemanningsbransjen. Her har forfatterne glemt at det ikke er gjort noen endringer i hovedregelen om innleie fra bemanningsbransjen. Alle som har et midlertidig behov for arbeidskraft, har, og vil fortsatt ha, full adgang til å leie inn fra bemanningsbransjen - uavhengig av om man har tariffavtale eller ikke.

Innskrenking

Endringen fra nyttår gjelder bare en unntaksregel: Adgangen til å leie inn personell fra bemanningsbransjen når man ikke har et midlertidig behov. For å kunne gjøre dette har det i 18 år vært krav om at man har tariffavtale, og at det er inngått lokal avtale med tillitsvalgte. Endringen som gjøres, er at man innskrenker gruppen som vil kunne benytte seg av dette unntaket til dem som har inngått de store landsomfattende tariffavtalene. Dette er selvsagt en innskrenkning, men langt fra så dramatisk som kronikkforfatterne gir inntrykk av.

Ja, vi frykter at bemanningsbransjens rolle som inngangsport til arbeidslivet blir svekket, men å si at dette blir kroken på døren for bemanningsbransjen er grunnleggende feil. Bransjen vil fortsatt spille en viktig rolle arbeidslivet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!