Stabilitet i midlertidige ansettelser

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

bemanning

Andelen midlertidige ansatte har vært stabil de siste 10 årene, viser ny Fafo-rapport.

#205

Rapporten viser utviklingen i tilknytningsformer i arbeidsmarkedet, blant annet utbredelsen av, og kjennetegn ved, midlertidige ansettelser, selvstendig næringsdrivende (oppdragstakere) og utleie av arbeidskraft/utleide arbeidstakere.

Rapporten "Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv", av FAFO-forsker Kristine Nergaard, er nylig blitt klar. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

I 2017 oppgir 8,4 prosent av lønnstakerne at de har en midlertidig ansettelse. Dette er litt høyere enn i 2014 og 2015, men litt lavere enn i 2016. Sett over tid, har andelen midlertidig ansatte vært stabil det siste tiåret.

Andelen midlertidige ansettelser er høyest blant unge arbeidstakere, og for denne gruppen har det også vært en liten vekst i andel midlertidig ansatte over de siste tre–fire årene. Kvinner har noe oftere enn menn en midlertidig ansettelse, og kjønnsforskjellene er stabile over tid. Arbeidstakere med kun grunnskole befinner seg oftest i en midlertidig ansettelse, mens det for øvrig kun er små forskjeller etter utdanning.

Se rapporten her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!