NHO Service og Handel

Innhold

Stabilt marked – usikker fremtid

statistikk

Markedet var stabilt i 3. kvartal for bemanningsbedrifter, men det fryktes å bli krevende etter nyttår når nye rammebetingelser slår inn.

statistikk

Siden 2009 har Prognosenteret 4 ganger i året stått for en undersøkelse som henter tall fra samtlige bemanning og rekrutteringsbedrifter i NHO Service og Handel. Rapporten er på 28 sider.

Det går godt på de fleste av bemanningsbransjens områder, viser statistikk som ble offentliggjort fra NHO Service og Handel i dag.

Bemanningsbransjen er et barometer på utviklingen i norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi synes på aktiviteten i bemanningsbedriftene. Nedskjæringer i oljesektoren er avløst av bemanningsmangel. Dette er godt nytt for bemanningsbedriftene.

I 3. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med marginale 0,5%. Aktiviteten ligger altså på samme nivå som for ett år siden. På landsbasis er det varierende utvikling med vekst i tre landsdeler og nedgang i to. Størst vekst ser vi i Nord-Norge hvor markedet vokste med 6,4%. I Midt-Norge sank markedet med 7,1%.

Ser vi nærmere på aktiviteten i fylkene er det et sammensatt bilde. I 3. kvartal var det nedgang i forhold til året før i åtte fylker. I resten var det vekst. Høyest vekst var det i Oppland (+21,3%). Det er også verdt å merke seg vekst på mer enn 10% både i Østfold og Troms. Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå på 1,39%. Dette er på samme nivå som i 3. kvartal i 2017. Prosentandelen har ligget på omtrent samme nivå siden 2005.

Flere opplever et krevende marked. På 5 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg nedgang på 17,6% i helse og omsorg. Her spiller manglende tilgang på personell en viktig rolle. Mest positiv er utviklingen innen hospitality.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!