NHO Service og Handel

Innhold

-Forbud mot bemanningsbransjen er ekstremt og drastisk

Kaltenborn

- Det er synd at man fra Arbeiderpartiet kaster seg på Rødt sitt forslag i stedet for å ha tillit til at arbeidslivets parter løser dette, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel (Foto: Baard Fiksdal)

Å forby hele bemanningsbransjen har lenge stått i Rødts program. Nå vil Ap forby deler av bransjen. At også Ap ønsker en drastisk løsning er svært beklagelig, særlig fordi premissene for beslutningen er helt feil, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn i FriFagbevegelse.

Innlegget fortsetter som følger:
Når Arild Grande i Fri Fagbevegelse gir uttrykk for at det er på tide å røske opp i bransjen vitner det om svært liten forståelse for alle de seriøse aktørene som bidrar til å holde hjulene i gang i bygningsbransjen. Mange av disse har også inngått tariffavtale. Et forbud mot innleie på Østlandet vil stoppe en rekke prosjekter og føre til at svært mange personer mister jobben.

Lave stillingsprosenter?

Det gis et inntrykk av at arbeidsavtaler med stillingsprosenter på under 5% er vanlige. Dette kjenner vi oss over hodet ikke igjen i. I en undersøkelse som ble foretatt i midten av februar fremgikk det at arbeidsavtaler med så lav stillingsprosent bare utgjorde 1,7% av tilfellene. Etter at NHO Service og Handel gikk ut til medlemmene og understreket viktigheten av så høye stillingsprosenter som mulig ser vi at det skjer en positiv utvikling – bort fra små stillingsprosenter og i retning av høye stillingsprosenter.

Forbud mot å ta jobb hos andre?

Arild Grande viser også til at de ansatte i bemanningsbransjen ikke får lov til å ta oppdrag fra andre enn det selskapet man er ansatt i – selv ved lave stillingsprosenter. Dette er helt feil og må bero på en misforståelse. Bemanningsbedriftene er helt oppmerksom på viktigheten av at de ansatte skal kunne jobbe så mye som mulig i løpet av året og det har i mange år vært vanlig at ansatte i bemanningsbedriftene har ansettelsesforhold i flere enn en bedrift. Dette fordi dette gir større fleksibilitet for arbeideren når det gjelder valg av oppdrag. Blant annet på grunn av likebehandlingsprinsippet, som sikrer den innleide samme vilkår som ansatte i innleiebedriften, vil noen oppdrag være mer attraktive enn andre.

I kontraktene som bemanningsbedriftene bruker er det ikke lagt opp til å begrense adgangen til flere ansettelsesforhold. I veiledningen til standardkontrakten understrekes det at arbeidstaker må stå fritt til å påta seg arbeid for andre arbeidsgivere så lenge man er ansatt i en deltidsstilling. Det er ønskelig å legge til rette for at arbeidstakeren skal ha mulighet til sysselsetting i en høyest mulig stilling. At en arbeidsgiver skal ha informasjon om andre arbeidsgivere er viktig for planlegging av arbeidsoppgaver og skal ikke begrense muligheten for arbeid hos andre. Det er dermed ikke noe forbud mot å ta jobb hos andre.

Konstruktiv dialog med Fellesforbundet

Siden bemanning til bygg skiller seg en god del fra andre områder hvor bemanningsbransjen leverer tjenester, ser man at det kan være av verdi å ha en egen ansettelseskontrakt skreddersydd bygg i stedet for å benytte den generelle kontraktsmalen. I denne forbindelse er det i gang en konstruktiv dialog med Fellesforbundet for å arbeide seg frem til en løsning som begge parter kan akseptere. Det er synd at man fra Arbeiderpartiet kaster seg på Rødt sitt forslag i stedet for å ha tillit til at arbeidslivets parter løser dette.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!