NHO Service og Handel

Innhold

Stillingsprosenten øker i bemanningsbransjen

Bygg og anlegg

Mer enn 55% av stillingsprosentene var over 50%. Av disse var 30,7% på mellom 80 og 100%.

Bemanningsbransjen viser en tydelig utvikling bort fra lavere stillingsprosenter, viser en ny kartlegging fra NHO Service og Handel.

Kartleggingen er gjort blant medlemsbedrifter innen bygg og anlegg i NHO Service og Handel og dekket 12.000 personer i 2018 og 8.000 personer i 2019.

I 2019 var det kun 1,7% av de inngåtte arbeidsavtalene hos virksomhetene som var med i undersøkelsen som var på 5% eller mindre. I 2019 er bare 9,1% av stillingene lavere enn 20%. 22,4% ligger på 20%.

Mer enn 55% av stillingsprosentene var over 50%. Av disse var 30,7% på mellom 80 og 100%.

-Vi ønsker å tilby høyest mulig stillingsprosent, men det er viktig å være klar over at mange arbeidstakere faktisk aktivt ber om lavere prosent. En del ansatte ønsker også frihet til å si nei til oppdrag og kunne arbeide for flere arbeidsgivere. Dette har ikke kommet fram, og derfor har vi gjort denne kartleggingen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

Utviklingen fra 2018-19:
  • Andelen 5%-kontrakter falt fra 9,6 til 1,7 prosent
  • Andelen 20%-kontrakter økte fra 7,3 til 22,4 prosent
  • Andelen 40-79%-kontrakter økte fra 6 til 7,5 prosent
  • Andelen 50-59%-kontrakter økte fra 6,4 til 10 prosent
  • Andelen 80-89%-kontrakter økte fra 11,9 til 13,7 prosent
  • Andelen 90-100%-kontrakter økte fra 13,6 til 17 prosent

Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette neste år.

Felles initiativ vil gi høyere stillingsbrøker

Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri, NHO Service og Handel og NHO har sammen tatt et initiativ for å rydde opp i stillingsbrøker ned til fem og ti prosent innen byggenæringen.

-Slike kontrakter er uakseptable. Når byggenæringen og industrien nå tar tak vil det bli bedre bestillere i markedet og det vil gjøre det lettere for bemanningsbedriftene å tilby stillinger med høyere stillingsbrøk. Bemanningsbransjen vil dermed få økt forutsigbarhet, og vil kunne tilby gode kontrakter, sier Kaltenborn.

 Se også: Tar grep om innleie

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!