NHO Service og Handel

Innhold

Bemanningsbransjen sank 4,5%

BemanningsstatistikkKvartal

Utviklingen i 1. kvartal ble krevende for bemanningsbransjen.

Bare 3 av 13 yrkesområder har vekst. Nye, strengere regler gjorde 1. kvartal hard for bemanningsbransjen. Nedturen ble 4,5%, viser tall som NHO Service og Handel offentliggjør i dag.

- I et ellers godt marked er det tydelig at lovendringene, som trådte i kraft fra nyttår, har hatt betydning for aktiviteten i bransjen, sier direktør Even Hagelien.

Utviklingen i norsk økonomi gjenspeiles normalt av aktiviteten i bemanningsbedriftene. I første kvartal var det i stedet endrede rammevilkår fremfor markedet forøvrig som preget utviklingen i bransjen.

Ned 4,5 prosent

Justert for at påsken i år kom i 2. kvartal sank bemanningsbransjens aktivitet med 4,5%. Nedgangen i aktiviteten kommer i et kvartal hvor bemanningsbedriftene må omstille seg til nye kontrakter og nye krav til hvem som lokalt kan avtale utvidet innleie ut over lovens krav om midlertidig behov. På landsbasis er det varierende utvikling med vekst bare på Sørlandet (+1,7%) og Vestlandet (+0,3%).

Ser vi nærmere på aktiviteten i fylkene er det et sammensatt bilde hvor hovedbildet er et vanskeligere marked. I 1. kvartal var det bare vekst i tre fylker. I resten var det nedgang. Vekst-fylkene var Aust-Agder, Buskerud og Rogaland. I sju fylker sank aktiviteten med mer enn 10%. Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå på 1,3%. Prosentandelen har ligget på omtrent samme nivå siden 2005.

Bare vekst i 3 av 13 områder

På flere yrkesområder oppleves nå nedgang. I 1. kvartal var det bare vekst i 3 av 13 områder; IT, industri/produksjon samt oppvekst og utdanning. Det er verdt å merke seg nedgang på mer enn 25% på kundesenter/callsenter samt 13% innen helse og omsorg. Bygg og anlegg, som var et viktig mål for lovendringene, har også nedgang. Nedgangen er i 1. kvartal på 2,7% men det er grunn til å tro at effekten av lovendringene vil bli tydeligere fra 3. kvartal når overgangsordningen for lokale avtaler om utvidet innleie er over. Vi mottar nå mange rapporter om at innleieoppdrag innen bygg avsluttes etter første halvår.

Se statistikken (pdf)

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!