Historisk samarbeid om arbeidsavtale

#205

Fornøyd: Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, og Anne-Cecilie Kaltenborn, adm direktør i NHO Service og Handel, er begge fornøyde med den nye avtalen.

Fellesforbundet og bemanningsbransjen har i fellesskap utviklet en arbeidsavtale for de rundt 10.000 ansatte i norske bemanningsbedrifter som leies ut til bygg. Avtalen er historisk, og viser hva vi kan få til når partene i arbeidslivet samarbeider.

- Dette er noe helt nytt, og viser at arbeidslivets parter kan løse mye gjennom konstruktiv dialog, sier adm. dir. i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn. 

- Etter flere år med strid om arbeidsavtalene i bemanningsbransjen for bygg, er vi fornøyde med å ha kommet fram til enighet med NHO Service og Handel, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet

Spesielle utfordringer innen bygg

Flere undersøkelser viser at det ikke på noe område er større mangel på kvalifisert arbeidskraft enn innen bygg. Derfor har innleie fra bemanningsbedrifter til bygg også vokst mye i senere år. Mens innleie fra bemanningsbransjen normalt dekker kunders midlertidige behov for arbeidskraft, har innleie til bygg ofte dekket mer langvarige behov. Innen bygg har bemanningsbedriftenes rolle normalt vært å finne kvalifisert personell i utlandet, gjerne fra Polen og Baltikum.

NHO Service og Handel erkjenner at det er spesielle utfordringer knyttet til bemanningsvirksomhet i bygningsbransjen. Med ønske om å sikre ryddige forhold i bemanningsvirksomhetene og å ivareta en positiv utvikling i fremtiden, gikk NHO Service og Handel og Fellesforbundet for en tid tilbake i dialog om en egen arbeidskontrakt for personell som leies ut til bygg.

Økt forutsigbarhet og høye stillingsprosenter

Etter konstruktive forhandlinger har partene nå kommet frem til en avtaletekst som både kan aksepteres av Fellesforbundet og av bemanningsbransjen. Kontrakten sikrer ansatte i bemanningsbedrifter en økt forutsigbarhet for når de skal jobbe, og hvor mye. Det er videre et klart uttrykt mål både fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel at flest mulig ansettes i høye stillingsprosenter.

På årsmøtet for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel forrige uke,  ble det besluttet å gjøre arbeidsavtalen obligatorisk å bruke for alle medlemsbedrifter som leverer til bygg.

- Den norske modellen virker

- Dette viser at den norske modellen virker, og at arbeidslivets parter kan løse utfordringer gjennom konstruktiv dialog. Det er gledelig at det har vært mulig å komme frem til en arbeidsavtaletekst som både Fellesforbundet og NHO Service og Handel kan akseptere. Vi forventer at dette vil bidra til å skape ro rundt bemanningsbransjen. Vi ser frem til et fortsatt konstruktivt samarbeid med Fellesforbundet for å sikre ryddige forhold i bemanningsbransjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

-Viktig å følge opp

 Steinar Krogstad i Fellesforbundet slutter seg til:

- Nå blir det viktig at partene følger opp praktiseringen av avtalen slik at man ser konkrete forbedringer, understreker han.

Partene har avtalt å følge opp praktiseringen i fellesskap.

Den nye arbeidskontrakten finner du her (krever innlogging medlemssider)

Se også: NRK: 10.000 i bemanningsbransjen får nye kontrakter etter «historisk milepæl»

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!