NHO Service og Handel

Innhold

Hva er hovedregelen om innleie fra bemanningsbransjen?

Hagelien

Even Hagelien, bransjedirektør NHO Service og Handel

Under overskriften "Hva er hovedregelen om innleie fra bemanningsbransjen?" får Felleforbundet avd. 8 svar fra Even Hagelien i Telemarksavisa.

Innlegget er som følger

1. juli hadde Fellesforbundet avd. 8 på trykk et innlegg i Telemarksavisa hvor det informeres om at overgangsordning for lovendringer om innleie fra bemanningsbyrå er slutt fra denne datoen.

Siden man ikke skriver noe om hva som er hovedregelen som gjelder for innleie, men bare fokuserer på en unntaksregel ser vi at det kan skape misforståelser blant bemanningsbransjens kunder.

Hovedregelen om innleie, som vi har hatt siden 2000 og som ikke er endret, er at det kan leies inn i samme grad som man kan ansette midlertidig. Man kan altså leie inn når behovet for arbeidskraft er tidsavgrenset eller midlertidig. Det er ikke gjort endringer i denne hovedregelen og adgangen til å leie inn fra bemanningsbedrifter for å dekke midlertidig behov fortsetter som før.

Det har vært et unntak fra denne regelen, og det er dette det skrives om i innlegget. Selv uten midlertidig behov har bedrifter med tariffavtale kunnet gjøre lokal avtale med tillitsvalgte om adgang til innleie. Denne regelen ble strammet inn fra nyttår med overgangsordning fram til 1. juli. Mens alle bedrifter med tariffavtale tidligere kunne inngå en slik avtale med tillitsvalgte om utvidet innleie er det nå bare bedrifter som har tariffavtale med forbund som har mer enn 10 000 medlemmer (de store sentrale forbundene) som kan gjøre det. Slike lokale avtaler har vært mye benyttet innen bygg og industri, og det er riktig at bedrifter uten slik landsomfattende tariffavtale fra 1. juli ikke lenger kan benytte unntaksregelen.

Når man skriver at bedrifter som ikke har tariffavtale med et landsomfattende forbund ikke lenger under noen omstendighet har adgang til å leie inn arbeidskraft etter AML §14-12 (2) pekes det altså på unntaksregelen. Det man unnlater å legge vekt på i innlegget er at dette ikke har noen betydning for adgangen til å leie inn for å dekke et midlertidig behov. Har man et midlertidig behov for arbeidskraft kan det fortsatt leies inn uten hensyn til om det er inngått tariffavtaler.
Even Hagelien, bransjedirektør NHO Service og Handel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!