Norske arbeidsgivere spår 10 prosent vekst

kvartalstatistikk

En sterk motor er industrisektoren som rapporterer om de sterkeste bemanningsutsiktene siden 2011, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +14%, tre prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og 6 prosentpoeng opp fra samme tid i fjor.

Vekst på 10 prosent er prognosen for fjerde kvartal. I 5 av 9 sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme periode i fjor, viser ferske tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

kvartalstatistikk

Måler arbeidsgiveres forventninger i kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, med svar fra 59.000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. Den norske er basert på svar fra 753 arbeidsgivere. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Undersøkelsen er basert på svar fra 753 norske bedriftsledere som er spurt om de vil stå på stedet hvil, øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Ifølge undersøkelsen vil 13 prosent oppbemanne, 4 prosent nedbemanne, mens 81 prosent ikke venter endringer. Bemanningsutsiktene er på netto 10%, sesongjustert.

– Selv om norsk økonomi samlet sett har vokst, har mange bedrifter vært gjennom tøffe omstillinger. Arbeidsgivere etterspør nye typer ferdigheter, og både legger ned og oppretter nye stillinger. Helhetsbildet er likevel at jobbveksten er god, og optimismen blant norske arbeidsgivere for fjerde kvartal er høyere enn den har vært på åtte år, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge i en pressemelding.

Industri opp 14%

Industrisektoren rapporterer om de sterkeste bemanningsutsiktene siden 2011, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +14%, tre prosentpoeng høyere enn forrige kvartal, og 6 prosentpoeng opp fra samme tid i fjor.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, kjenner seg igjen i at medlemsbedriftene øker sysselsettingen.

– Det er fortsatt stor etterspørsel etter ingeniører og fagarbeidere, særlig i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, sier Sunde.

Også arbeidsgiverne i olje- og gassektoren melder om høy optimisme, med netto bemanningsutsikter på +10%.

Optimisme i Stor-Oslo

Arbeidsgivere i alle fem regioner planlegger å øke bemanningsnivået i fjerde kvartal. Stor-Oslo forventer det sterkeste arbeidsmarkedet på seks år, og rapporterer netto bemanningsutsikter på +15% - en betydelig forbedring på 13 prosentpoeng siden forrige kvartal, og opp 15 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi vet at den økte optimismen kommer samtidig med en omstilling i arbeidsoppgaver i bedriftene. Det skaper et dynamisk arbeidsmarked over hele landet, og særlig i de store byene. I ManpowerGorup jobber vi med virksomheter på tvers av sektorer for å møte behovet for ny kompetanse, både gjennom rekruttering og nye samarbeidsformer. Bedriftenes største utfordring er å få tilgang på folk med riktig kompetanse raskt nok, sier Brath.

Optimismen er også høy både på Øst- og Sør-Vestlandet, der utsiktene ligger på henholdsvis +10% og +9%. For Sør-Vestlandet er ansettelsesutsiktene uendret sammenlignet med forrige kvartal, men forbedres med betydelig margin på 11 prosentpoeng sammenlignet med denne gangen for ett år siden.

De svakeste regionale utsiktene på 4 % forventes i Midt- og Nord-Norge. Begge regioner har sett arbeidsgiveroptimismen flate ut etter en boom i 2018.

Vekst på tvers av organisasjonsstørrelse

Innen Bank & Finans-, Landbruk-, og Offentlig sektor forventer arbeidsgivere en jevn ansettelsestakt med utsikter på +12%. Olje og gass rapporterer en netto oppbemanning på +10% og byggsektorens utsikter ligger på +6%.

Transport, Lager og Logistikk venter den laveste ansettelsestakten med netto bemanningsutsikter på +2%.

Virksomheter av alle størrelser forventer oppbemanning i fjerde kvartal. Mellomstore selskaper (100-250 ansatte) forventer det sterkeste arbeidsmarkedet og rapporterer netto bemanningssutsikter på +17%. Store- (over 250 ansatte) og små selskaper spår en jevn ansettelsesstakt på henholdsvis 13% og +12%. Utsiktene for mikro-bedrifter ligger på +10%.

Se rapporten (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!