NHO Service og Handel

Innhold

Representerte verdensorganisasjonen på stor konferanse i Italia

Hagelien

Konferanse på Universitetet i Bergamo

"WEC Social Impact Report" ble lagt frem i dag av Even Hagelien. Han sitter i styret for World Employment Confederation og representerte organisasjonen som en av hovedtalene på en konferanse på Universitetet i Bergamo i Italia.

#205

Se rapporten (pdf)

Konferansen holdes for tiende gang og samler akademikere fra hele verden for å diskutere hvordan arbeidslivet bør organiseres. Fremtidens arbeidsliv og de utfordringene man ser både når det gjelder teknologi, økonomi, fleksibilitet, demografi og miljø er en rød tråd.

Konferansen arrangeres av ADAPT's International School of Higher Education in Labour and Industrial Relations i partnerskap med blant annet ILO og World Employment Confederation. På årets konferanse bidrar blant annet professorer fra Sorbonne universitetet, LSE, Georgia State University, Universitetet i Santiago de Compostela, Goethe-Universität, Universitetet i Milano og Universitetet i Bergamo.

Les mer om konferansen her.

WEC Social Impact Report er laget på grunnlag av statistikk og informasjon fra medlemmene i World Employment Confederation som representerer 50 land samt seks av de største globale aktørene innen bemanning og rekruttering. Ved siden av dette baseres rapporten også på dokumentasjon fra andre internasjonale organisasjoner og forskning.

54 millioner mennesker får jobb gjennom bemanningsbransjen

Even Hagelien er direktør for bemanning og rekrutering i NHO Service og Handel. Under fremleggelsen av rapporten fokuserte han på at 54 millioner mennesker fikk jobb gjennom bemannings eller rekrutteringsbransjen i 2017. En veldig stor del av disse kom fra arbeidsledighet til jobb via bransjen. En veldig stor andel kommer også fra innaktivitet. Gjennomsnittet for arbeidsledighet eller innaktivitet blant dem som blir ansatt i bransjen ligger på 40%, noe som også er nivået i Norge.

Under foredraget ble blant annet forholdet mellom arbeidsledighet og aktivitet i bemanningsbransjen i Europa vist frem. Dette synliggjør at bemanningsbransjen har en rolle å spille for å motvirke arbeidsledighet. Rapporten viser at et gjennomsnitt på 74% av dem som får jobb i bransjen har jobb også ett år etter ansettelsen. Av dem er det en meget stor andel som har fått permanent jobb hos innleier eller andre. I USA går 46% over i permanent jobb som følge av oppdraget via bemanningsbedriften.

Social Impact Report (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!