NHO Service og Handel

Innhold

Stabilitet og usikkerhet

BemanningsstatistikkKvartal

4. Kvartal viser totalt sett et stabilt marked for bemanningstjenester. Markedets størrelse er på samme nivå som de to foregående år.

På tross av dette totalbildet oppleves markedet utrygt. Mellom de forskjellige markedssegmentene er utviklingen svært varierende. Samtidig er man usikker på hva det nye året vil bringe med tanke på den store omstillingen man gjennomgår som følge av endrede rammevilkår.

Bemanningsbransjen som dekker arbeidslivets midlertidige behov er et barometer på utviklingen i norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi synes på aktiviteten i bemanningsbedriftene. Nedskjæringer i oljesektoren er avløst av bemanningsmangel. Dette er godt nytt for bemanningsbedriftene som driver innen oljeservice.
I 4. kvartal økte bemanningsbransjens aktivitet med marginale 0,6%. Aktiviteten ligger altså på samme nivå som de to foregående år. På landsbasis er det varierende utvikling med vekst bare på Østlandet (+4,5%) og nedgang i de andre landsdelene. På Sørlandet sank markedet med 6%.

Ser vi nærmere på aktiviteten i fylkene er det et sammensatt bilde. I 4. kvartal var det nedgang i forhold til året før i elleve fylker. I resten var det vekst. Høyest vekst var det i Finnmark (+18,9%). Det er også verdt å merke seg vekst på 12,5% i Oslo. I Vest-Agder sank aktiviteten med 23,6%. Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå på 1,49%. Prosentandelen har dermed ligget på omtrent samme nivå siden 2005.

Flere opplever et krevende marked. På 6 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg nedgang på 19,1% i helse og omsorg. Her spiller manglende tilgang på personell en viktig rolle. Som følge av de nye reglene som innebærer at ansatte som hovedregel skal ansettes i en fast stilling med stillingsprosent regner vi med at tilgangen på personell vil bli enda mer krevende i tiden fremover. Dette fordi veldig mange av helsearbeiderne som kommer til Norge ikke ønsker å ha arbeidsplikt utover det gjeldende oppdraget.

Se statistikken for 4 kvartal

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!