NHO Service og Handel

Innhold

Sterkest optimisme i distrikts-Norge

Kvartalsrapport

Optimismen blant arbeidsgivere er større i distriktene enn i Stor-Oslo, viser ManpowerGroups kvartalsrapport som ble sluppet i dag.

#205

Måler arbeidsgiveres forventninger i kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, med svar fra 59.000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. Den norske er basert på svar fra 753 arbeidsgivere. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Fire ganger i året spør ManpowerGroup et representativt utvalg arbeidsgivere (751 norske arbeidsgivere) over hele landet om de planlegger å øke eller redusere bemanningen neste kvartal. Undersøkelsen er gjennomført hvert kvartal siden 2004. En gjennomgang av tallene for de siste seks årene, viser at optimismen blant arbeidsgivere har vært større i distriktene enn i Stor-Oslo.

– Nye arbeidsplasser skapes i virksomheter der eierne og ledelsen ser potensialet for vekst. Den optimismen er definitivt til stede i distriktene. Utfordringen er ikke at arbeidsgivere i distriktene ikke skaper mange nok lokale arbeidsplasser. Utfordringen er at det kan være veldig krevende å få tak i menneskene som trengs for å fylle stillingene, sier Maalfrid Brath, Konsernsjef i ManpowerGroup.

– Da blir det helt feil å påstå at det står dårlig til i arbeidsmarkedet utenfor Oslo. Med slike budskap risikerer vi å danne et feilaktig inntrykk av at alle de gode jobbene forsvinner til Oslo, eller at politikerne vedtar satsinger i distriktene på feil premisser, sier hun.

Landets mest optimistiske arbeidsgivere finner man i Sør-Vest Norge, på Østlandet utenfor Stor-Oslo og i Midt-Norge. Der er det et stort flertall av arbeidsgivere som planlegger vekst.

Mens arbeidstakere i Midt-Norge i gjennomsnitt har vært de mest optimistiske i perioden, har arbeidsgivere i Nord-Norge og i innlandet hatt en tiltakende optimisme de siste tre årene.

Denne optimismen viser også igjen i statistikk over hvor arbeidsplassene kommer. De siste seks årene har Finnmark, Troms og Nordland gjort store klyv på listen over fylkene med høyest jobbvekst. Det samme har Telemark og Hedmark.

Best utsikter for industri, olje og gass

I arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2020 sier 12 prosent av norske arbeidsgivere at de vil bemanne opp, 3 prosent sier de vil bemanne ned, og 84 prosent sier de vil beholde arbeidsstyrken som den er. Det gir netto bemanningsutsikter på 10 prosent, justert for sesongeffekter.

Sammenligner man bemanningsplanene fra sektor til sektor, er det industrien som er mest optimistisk til første kvartal. Arbeidsgiverne i sektoren rapporterer om en forventet økning i ansettelsestakten på 16 prosentpoeng, de sterkeste tallene som er rapportert på åtte år. Utsiktene bedrer seg også med 7 prosentpoeng sammenlignet med første kvartal i fjor.

Olje og gass

Arbeidsgivere i olje- og gassektoren, rapporterer om bemanningsplaner på 5 prosent. Dette er 4 prosentpoeng bedre enn forrige kvartal. Samtidig er det 2 prosentpoeng svakere enn samme tid i fjor.

En annen viktig sektor, bygg og anlegg, rapporter bemanningsutsikter på fem prosent, fem prosentpoeng mindre enn det var i første kvartal i 2019. Arbeidsgivere innen transport og logistikk rapporterer om negative ansettelsesintensjoner med ett prosentpoeng, en dupp på henholdsvis to prosentpoeng fra forrige kvartal og fire prosentpoeng siden samme tid i fjor.

Se rapporten (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!