NHO Service og Handel

Innhold

Kollaps i innleie til bygg

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

plakat

Innleie til bygg har falt kraftig etter regelendringer i 2019. Dette viser Bemanningsbarometeret for 4. kvartal 2019 som NHO Service og Handel har utarbeidet i samarbeid med Prognosesenteret.

Fra nyttår 2019 måtte bemanningsbransjen skifte ut sine arbeidskontrakter noe som gav arbeidstakerne større forutsigbarhet og bemanningsbedriftene større risiko. Etter en overgangsperiode ble markedet for innleie fra 1. juli strammet kraftig inn for bedrifter som ikke har tariffavtale med ett av de store forbundene. Hvordan dette har påvirket bemanningsbransjen ser vi tydelig av statistikken som nå er ute.

Det er særlig innen utleie til bygg og anlegg at vi ser store endringer i markedet. I 4. kvartal ble det leid ut 22% færre arbeidstimer til bygg enn samme tidspunkt i 2018. Dette betyr at nesten ¼ av markedet på landsbasis er borte. I Oslo, hvor innleie til bygg har vært større enn andre steder, er nedgangen enda mer ekstrem. Der forsvant 36% av markedet.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel

Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

Kollaps i markedet

- Dette er intet mindre enn en kollaps i markedet, sier adm. direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.
- De som sier at ingen ting har skjedd i bemanningsbransjen etter lovendringene tar åpenbart feil. En nedgang som vi nå ser i innleie til bygg har vi ikke sett siden finanskrisen i 2009. Forskjellen er at i 2009 stoppet hele markedet for bygg opp. Nå fortsetter aktiviteten på byggeplassene i stor grad som før.

Behovet for fleksibilitet

- Noe av nedgangen skyldes nok at det har vært leid inn for mye tidligere og at bedrifter som ikke lenger kan leie inn nå ansetter direkte, sier Kaltenborn. Samtidig er det ikke tvil om at behovet for fleksibilitet fortsatt er stort i bygningsbransjen, fortsetter hun. Tilbakemeldingen fra våre medlemmer, som har tatt i bruk nye lovlige arbeidskontrakter og har økt stillingsprosenter, er at mange bedrifter nå i stedet for innleie benytter utenlandske underentreprenører og virksomheter i gråmarkedet som ikke forholder seg til de nye reglene.

- Det er svært uheldig om konsekvensene av de nye reglene er at seriøse bemanningsbedrifter skiftes ut med de useriøse som beveger seg i skyggene. Her har bygningsbransjen et ansvar. Om man velger useriøse fremfor seriøse er man med på å ødelegge det norske arbeidsmarkedet, understreker Kaltenborn.

#205

Rapport (pdf)

Revidert arbeidsgiver

NHO Service og Handel har etablert kvalitetsordningen Revidert Arbeidsgiver, en ordning som innebærer at bemanningsbedriftene gjennomgår ekstern revisjon av sine rutiner og praksis som arbeidsgiver. Dette betyr blant annet at det sjekkes om lovlige arbeidskontrakter benyttes, at det betales riktig lønn og om HMS følges opp. Det stilles krav om at bemanningsbedrifter som leier ut til bygg bruker den standard arbeidsavtalen som er utarbeidet av Fellesforbundet og NHO Service og Handel i fellesskap. Tar man ansvar for et seriøst arbeidsliv må de som leier inn kreve at bemanningsbedriftene er RA-godkjent.  

Bemanningsbarometeret 4. kvartal

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt