NHO Service og Handel

Innhold

Bemanningsbransjen falt 18,7 prosent

statistikk

Bemanningsbransjens aktivitet sank 18,7% og omsetningen falt 16,5% i 3. kvartal, viser tall som NHO Service og Handel offentliggjør i dag.

I 3. kvartal åpnet samfunnet gradvis opp igjen etter korona-pandemiens første bølge. Det var likevel kraftig nedgang på de fleste områder i bemanningsbransjen, men nedgangstakten gikk litt ned sammenliknet med året før.

At nedgangstakten gikk noe ned i forhold til 2. kvartal viser at arbeidsmarkedet bedret seg noe gjennom sommeren. Samtidig er det viktig å ha med seg at 3. kvartal i fjor, som det sammenliknes med, var mye dårligere enn kvartalet før på grunn av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen som da slo inn. Overgangsordningen for de nye reglene gikk frem til 1. juli 2019.

Verst i Agder

Det er i 3. kvartal nedgang i alle landsdeler og fylker. Agder er verst med en nedgang på hele 43,7% i forhold til året før. Det er også verdt å merke seg en nedgang på 33,7% i Nordland, 30,5% i Møre og Romsdal, og 27,3% i Viken. Samtidig var nedgangen i Vestfold og Telemark bare på -4,2%. Heller ikke i Innlandet (-6,2%) og Trøndelag (-6,7%) var nedgangen dramatisk.

1,1% av arbeidstakere i Norge jobbet i 3. kvartal via bemanningsbransjen. Bemanningsbransjens aktivitet utvikler seg proporsjonalt med det totale arbeidskraftsbehovet i Norge, også i krevende tider.

På alle yrkesområder, unntatt oppvekst og utdanning, var det nedgang i 3. kvartal. At oppvekst og utdanning hadde en økning på nesten 27% har sammenheng for behovet for mer personell når grupper blir mindre og terskelen for å holde seg hjemme fra jobb skal være lav.

Hjemmekontor merkes

Det er verdt å merke seg en nedgang på hele 33,6% i kontor og administrasjon. At mange fortsatt sitter på hjemmekontor kan nok medvirke til lavere innleiegrad på dette området. Utleie til hotell, restaurant og kantine synker med 33,5%. Dette er det området som sannsynligvis er mest preget av koronakrisens nedstenging. Bransjen merker også svikt i reiseliv og stengte personalkantiner. Markedet for innleie til bygg og anlegg var allerede før krisen i dårlig. I tredje kvartal endte man opp med nedgang på nesten 27% i forhold til året før. Selv om det har vært behov for arbeidskraft, har karanteneregler og stengte landegrenser gjort det svært vanskelig å hente inn kvalifisert personell til Norge.

Se mer her:  Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2020 (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt