NHO Service og Handel

Innhold

Forsterket nedtur

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

statistikk

På flere områder åpnet 2020 svakt og totalaktiviteten var allerede før Covid-19 forventet å bli noe lavere enn i fjor. Nedstengningen av samfunnet fra 12. mars, samt oljeprisfall forsterket nedturen, viser ferske tall fra NHO Service og Handel.

Statistikk fra bemanningsbransjen

Siden 2009 har Prognosenteret stått for en undersøkelse som henter tall fra samtlige bemanning og rekrutteringsbedrifter i NHO Service og Handel. Bemanningsbarometeret kommer ut hvert kvartal og på årsbasis.

All statistikk

På grunn av nye regler for bemanningsbransjen fra januar 2019 og overgangsordning frem til 1. juli samme år var det ventet at utviklingen i flere av yrkesområdene for utleie av personell, bl.a. bygg og anlegg, ville bli svakere i 1. kvartal i år enn første kvartal i fjor. Da Covid-19 pandemien slo ut i Norge de siste to ukene av kvartalet ble alle deler av bransjens aktivitet ytterligere svekket.

I 1. kvartal sank bemanningsbransjens aktivitet med 17,6%. Samtidig sank omsetningen i bransjen med 11%. Dette er den største nedgangen i bransjens aktivitet siden finanskrisen i 2009. Tre faktorer slo til samtidig; effekten av strammere regulering av bransjen, nedstenging som følge av Covid-19 og fallende oljepriser. Siden koronakrisen bare slo ut i 1/6 av kvartalet er det forventet at nedturen blir forsterket i 2. kvartal.
Det er i 1. kvartal nedgang i alle landsdeler og fylker. Aller verst var utviklingen i Troms og Finnmark hvor markedet falt med nesten 30%. Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå på 1,07%. Prosentandelen har ligget på omtrent samme nivå siden 2005.

På alle yrkesområder unntatt helse og omsorg var det nedgang i 1. kvartal. Markedet for innleie til bygg og anlegg var allerede før krisen i dårlig. Med krisen endte man opp med nesten 30% nedgang. Det er all grunn til å tro at utviklingen i vil falle ytterligere utover i året. Med lukkede kontorer, barnehager og skoler fra 12. mars, var det ikke uventet at både kontor/administrasjon og oppvekst og utdanning faller med mer enn 20%. Som følge av lukkede hoteller, restauranter og kantiner falt utleie til disse områdene med mer enn 26% i forhold til i fjor. Utleie til industri/produksjon og tekniske tjenester gikk bra før pandemien. Nå har markedet stoppet opp, ikke minst som følge av kraftig oljeprisfall.

På tross av vanskelige tider for bemanningsbransjen og norsk økonomi for øvrig er det mange som de siste månedene har fått hjelp til å finne seg nytt arbeid via bemanningsbedrifter. Bemanningsbransjens virksomhetsidé er å skaffe folk jobb. Det kommer godt med når arbeidsledigheten stiger til historiske nivåer.

Se rapporten for første kvartal 2020 (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt