NHO Service og Handel

Innhold

Grandes parallelle verden

Even Hagelien

Even Hagelien er bransjedirektør

Det stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) skriver om bemanningsselskapene i Norge er langt fra riktig. I avisen Glåmdalen får han svar fra Even Hagelien i NHO Service og Handel: Fast jobb er fortsatt det normale. Bemanningsselskaper ansetter fast.

Vårt innlegg er som følger:
Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) går i debattinnlegg i Glåmdalen den 2. mars til angrep på bemanningsbyråene og hevder at de er i ferd med å ta over for faste ansettelser. På tross av tilgjengelig informasjon om arbeidsmarkedets utvikling, fortsetter imidlertid Arild Grande sitt stormløp mot den organiserte bemanningsbransjen i Norge. Han påstår ganske enkelt at bemanningsbyråene er i ferd med å ta over for faste ansettelser. Mot bedre vitende.

La oss starte med det helt grunnleggende: Bemanningsselskaper ansetter fast. De som jobber i selskapene, har norske lønns- og arbeidsbetingelser. Etter at likebehandlingsprinsippet ble innført i 2013, får en ansatt i bemanningsselskapet samme lønn som ansatte i den bedriften han er leid ut til. Dette er forhold som Arild Grande har vært med å vedta selv, blant annet da EUs vikarbyrådirektiv ble implementert i norsk lov.

Så til virkeligheten, slik arbeidsmarkedet er i dag og som Grande burde være godt informert om: I fjerde kvartal 2019 ble det omsatt 8 prosent færre timer enn året før. Innenfor bygg, som er det området hvor bemanningsbransjen har vokst mest, var nedgangen på 22 prosent. I Oslo sank aktiviteten i bygg med nesten 36 prosent.

Ser vi videre på innleie som andel av arbeidsmarkedet, så har denne i mange år vært på en prosent. Én! Grandes påstand og underliggende premiss om kraftig vekst i innleie på bekostning av faste stillinger i de bedriftene som leier inn, er altså ikke riktig. Faktisk har aktiviteten i bemanningsbransjen gått kraftig ned etter at nye regler om innleie ble innført fra 2019.

De ansatte i bemanningsbyråene har altså ordnede lønns og arbeidsvilkår. Vi er ikke en arena for sosial dumping. Det skulle bare mangle. Bare slik greier vi å rekruttere ansatte som igjen er attraktive å leie ut. Vi som utgjør den norske seriøse bemanningsbransjen bekjemper sosial dumping. Et forbud mot vår virksomhet vil ikke føre til det. Tvert imot. Alternativet til oss er mer bruk av useriøse utenlandske underentreprenører og utenlandske byråer. Alternativet er mer sosial dumping.

Grandes beskriver med andre ord en parallell virkelighet, bygget på fantasi og mangelfull faktainnhenting.

Jeg har større forventninger til en ledende Arbeiderpartipolitiker enn dette.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt