NHO Service og Handel

Innhold

Koronasmell for bemanningsbransjen

plakat

Bemanningsbransjen er sterkt preget av koronakrisen. Antall fakturerte timer var i andre kvartal det laveste på ti år, viser tall som NHO Service og Handel offentliggjør i dag.

#205

Se publikasjonen (pdf)

- Kvartalstallene viser hvordan bemanningsbransjen speiler utviklingen i hele norsk næringsliv og hvordan krisen har slått inn i ulike sektorer. Eksempler er reiseliv og kantiner som har mistet store deler av sin omsetning, og der bemanningsbedrifter følgelig har mistet mye av sitt marked, sier Anne-Cecile Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel.

I 2. kvartal sank bemanningsbransjens aktivitet med 27,6%. Samtidig sank omsetningen i bransjen med 26,6%. Dette er enda kraftigere nedgang enn vi så under finanskrisen i 2009. Koronanedstengning og rekordlav oljepris har skapt usikkerhet i store deler av norsk arbeidsliv.

Det er i 2. kvartal nedgang i alle landsdeler og fylker. Aller verst var utviklingen i Agder med nedgang på hele 42,7%. Det er også verdt å merke seg en nedgang på 37,7% i Rogaland, 35,1% i Troms og Finnmark, og 30,4% i Viken.

#205

Kilde: NHO Service og Handel

1,02% av arbeidstakere i Norge jobbet i 2. kvartal via bemanningsbransjen. Dette nivået har ligget på omtrent samme nivå siden 2005. Dette viser at bemanningsbransjens aktivitet utvikler seg proporsjonalt med det totale arbeidskraftsbehovet i Norge. Nå er betydelig færre arbeidstakere i jobb og da er det også færre som jobber i bemanningsbransjen.

Hotell, restaurant og kantine falt 50 prosent

På alle yrkesområder, unntatt helse og omsorg, var det nedgang i 2. kvartal. Det er verdt å merke seg en nedgang på hele 50% i utleie til hotell, restaurant og kantine. Dette er et område som særlig er preget av koronakrisen med nedstenging, manglende turister og stengte personalkantiner. Markedet for innleie til bygg og anlegg var allerede før krisen i dårlig. I annet kvartal endte man opp med nedgang på mer enn 37% i forhold til året før. Selv om det har vært behov for arbeidskraft, har karanteneregler og stengte landegrenser gjort det svært vanskelig å hente inn kvalifisert personell. I høst frykter man ordretørke.
Utleie til industri/produksjon og tekniske tjenester gikk bra før pandemien. Nå har markedet stoppet opp, Innleie til industri og produksjon falt i 2. kvartal med nesten 30% siden året før.

Viktig allokeringsmekanisme

På tross av vanskelige tider er det mange som de siste månedene har fått hjelp til å finne seg nytt arbeid via bemanningsbedrifter.

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. NHO Service og Handel

- Bemanningsbransjen er en viktig allokeringsmekanisme for arbeidskraft, som bidrar til at folk som mister jobben ett sted får nye muligheter i bransjer hvor det er behov for personell, f.eks. helse og varehandel. Bransjen bidrar med andre ord til mobilitet, og dette er særlig viktig i en tid der norsk økonomi står foran store omstillinger og trenger å skape nye arbeidsplasser, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Se bemanningsbarometeret for 2 kvartal 2020 (pdf)
Se omtale i Dagens Næringsliv
Se all bransjestatistikk

#205

Kilde: NHO Service og Handel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt